Điều chỉnh tính năng

Sau bảo trì ngày 21/03/2019, trong phiên bản Huynh Đệ Hoàng Kim, NKVS2 sẽ có một số điều chỉnh tính năng như sau:

Điều chỉnh tính năng Cao Thủ Võ Lâm

  • Đóng Cao Thủ Võ Lâm Boss 145.
  • Điều chỉnh thời gian mở Cao Thủ Võ Lâm Boss 125, 135 về 22h20 hàng ngày.
  • Điều chỉnh thời gian mở Cao Thủ Võ Lâm Boss 55, 85, 105 về 15h30 hàng ngày.

=> Xem tiết tiết Cao Thủ Võ Lâm TẠI ĐÂY.

Phúc Lợi VIP

  • Trở thành VIP của NKVS2, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi chỉ dành riêng cho VIP. Trong phiên bản này gói quà tại Phúc Lợi VIP sẽ có điều chỉnh như sau:

Gói Quà Tôn Quý VIP

  • Ở mỗi cấp VIP đại hiệp có thể mua các gói Quà Tôn Quý VIP với ưu đãi giảm giá 90%.

 

Cấp VIP

Giá bán gói quà

Tên vật phẩm

Số lượng

VIP 1

1,280

Nguyên Bảo

Nguyên Bảo Khóa 5 vạn

1

20 vạn Ngân Lượng

2

Tẩy Luyện Thạch

30

Li Ưu Quả

5

VIP1- Hình đại diện

1

VIP 2

3,280

Nguyên Bảo

Nguyên Bảo Khóa 20 vạn

1

Long Diên Thảo

1

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Phù Cường Hóa-II

5

VIP 2- Hình đại diện

1

VIP 3

8,880

Nguyên Bảo

Cống Hiến Sư Môn 5 vạn

1

Thẻ Đồng Đội  3 Sao Ngẫu Nhiên

10

Ma Phùng Tuyến-3

2

Túi Hương Bậc 3

1

VIP 3- Hình đại diện

1

VIP 4

18,800

Nguyên Bảo

Phù Cường Hóa-II

10

20 vạn Ngân Lượng

30

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Đá Rèn Bậc 5

50

Ma Phùng Tuyến-4

1

VIP 4- Hình đại diện

1

VIP 5

68,800

Nguyên Bảo

Tẩy Luyện Thạch

200

Hoạt Lực Khóa 20 vạn

4

Phù Cường Hóa-II

10

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

1

Huân Chương Tinh Xảo 6

3

VIP 5- Hình đại diện

1

VIP 6

88,800

Nguyên Bảo

Định Tâm Đan

100

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

80

Túi Chọn Đồng Đội 4 Sao

4

Thẻ Triệu Hoán·BOSS

10

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

VIP 6- Hình đại diện

1

VIP 7

268,800

Nguyên Bảo

Trúc Khí Đan

100

Đồng Tinh Vẫn

100

Định Tâm Đan

200

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

Thẻ Triệu Hoán·BOSS

10

VIP 7- Hình đại diện

1

VIP 8

336,688

Nguyên Bảo

Tẩy Luyện Thạch

999

Lệnh Tiến Hóa Đồng Đội

1

Tích Điểm Sôi Nổi 1000

1

Túi chọn Danh vọng sử thi 10

50

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên

1

VIP 8- Hình đại diện

1

  • Lưu ý: Tất cả vật phẩm đều Khóa.