Đua Top Nhận Tiền

 Đại hiệp thân mến,

Sự kiện vô cùng hot ĐUA TOP NHẬN TIỀN sẽ diễn ra tại máy chủ mới Hoàng Kim từ ngày 21/03 - 29/03/2019 với phần thưởng tiền mặt và vật phẩm ingame vô cùng giá trị. Không để quý Đại hiệp đợi lâu hơn nữa, Tiểu Điêu xin giới thiệu chi tiết sự kiện như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: 10h ngày 21/03/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 29/03/2019.

Phạm vi

  • Máy chủ mới Hoàng Kim.

Nội dung

Trong thời gian sự kiện diễn ra hoạt động Đua Top sau:

  • Đua Top Bang Hội: Dựa vào kết quả Bảng Vô Song-Bảng Bang Hội ở 0h00 30/3/2019, TOP 3 Bang hội sẽ được nhận thưởng.
  • Đua Top Kinh Nghiệm: Dựa vào kết quả BXH Kinh Nghiệm ingame ở 0h00 30/3/2019, TOP 50 người chơi sẽ được nhận thưởng.

Thưởng Đua Top Bang Hội

Top Bang Hội

Tiền thưởng

Bang Hội Top 1

10,000,000 VNĐ

Bang Hội Top 2

3,000,000 VNĐ

Bang Hội Top 3

2,000,000 VNĐ

Top Bang Hội

Thưởng vật phẩm

số lượng

Top 1

Túi chọn Danh vọng Sử thi (10 điểm)

100

Linh Khí Tinh Hoa

3000

Túi chọn Danh vọng lệnh

100

Top 2

Túi chọn Danh vọng Sử thi (10 điểm)

30

Linh Khí Tinh Hoa

2000

Túi chọn Danh vọng lệnh

50

Top 3

Túi chọn Danh vọng Sử thi 5 điểm (trang sức)

30

Linh Khí Tinh Hoa

1000

Túi chọn Danh vọng lệnh

30

 

Thưởng Đua Top Kinh Nghiệm

TOP Kinh Nghiệm

Tiền thưởng

Người chơi TOP 1

500,000 VNĐ

Người chơi TOP 2

200,000 VNĐ

Người chơi TOP 3

200,000 VNĐ

Người chơi TOP 4~50

50,000 VNĐ

TOP Kinh Nghiệm

Thưởng vật phẩm

số lượng

Top 1

Kim Thạch Áo Sử Thi Bậc 6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Võ Kỹ Tẩy Tủy Lệnh

1

Túi chọn Danh vọng lệnh

30

Đại Lực Hoàn 100 triệu EXP

5

Top 2

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

40

Túi chọn Danh vọng lệnh

20

Đại Lực Hoàn 100 triệu EXP

4

Top 3

Quà Y Phục Hiếm -6

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Túi chọn Danh vọng lệnh

10

Đại Lực Hoàn  100 triệu EXP

3

Top 4~50

Đại Lực Hoàn  100 triệu EXP

1

Tiểu Điêu