24 / 01 / 2018

images

Bắc Tôn Thiếu Lâm, Nam Sùng Võ Đang

Võ Đang phái do Chưởng Môn Trương Tam Phong sáng lập, trải qua mấy trăm năm trường tồn, phát triển đã trở thành một trong những Bắc Đẩu Võ Lâm sánh vai cùng Thiếu Lâm, Nga Mi Võ công của Võ Đang nổi tiếng lấy nhu khắc cương, thi triển như gió chảy mây trôi nhưng uy lực vô cùng mạnh mẽ với hàng loạt môn võ công nổi tiếng như Thái Cực Kiếm, Thái Cực Quyền, Bát Quái Chưởng.

Ngũ Hành: Thổ.

Hướng Tu Luyện: Nội Công.

Người thuộc hành Thổ, trời sinh thông minh hơn người, xương cốt cứng cáp, thích hợp để tu luyện nội công. Thế nhưng bù lại, thể chất lại là yếu nhất trong tất cả những thuộc tính, sinh mạng tăng lên ít hơn so với những thuộc tính khác.