[01/05 - 03/05] Vận tiêu siêu cấp hồng

01/05/2021

Trong thời gian sự kiện, Đại hiệp Vận tiêu cao cấp nhận tại Hắc Mộc Nhai đều là Tiêu Xa Hồng, mỗi ngày có thể hoàn thành đến 3 lần vận tiêu cao cấp. Đây là cơ hội không thể tốt hơn dành cho Đại hiệp tích trữ của cải vào mỗi cuối tuần. Đừng bỏ lỡ cơ hội quý báu này!

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 01/05/2021
  • Kết thúc: 23h59 ngày 03/0/2021

Điều kiện tham gia

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2
  • Nhân vật: Cấp nhân vật đạt 90 trở lên và vào Bang có thể vận tiêu Cao Cấp.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại hiệp tiếp nhận vận tiêu cao cấp tại Tổng Tiêu Đầu Tiêu Cục - Thẩm Chấn Uy sẽ nhận được Tiêu Xa Hồng.
  • Mỗi ngày có thể được nhận 3 lần vận tiêu cao cấp.
  • Giới hạn số lần: Vận tiêu thường mỗi ngày 6 lần, vận tiêu cao cấp mỗi ngày 3 lần.

Chúc Đại hiệp có những giây phút vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!