17/09-Tiêu phí ngày vàng nhận ngàn quà HOT

17/09/2020

Chỉ một ngày duy nhất, 17/09/2020, quý đại hiệp tiêu phí trong ngày Vàng này sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn!

Đừng bỏ lỡ nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h00 ngày 17/09/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/09/2020.
  • Thời gian phát thưởng ngày 18/09/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVSII.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Đặc biệt:Khi quý Đại Hiệp tiêu đạt mốc 50000 sẽ nhận thêm quà tất cả các mốc còn lại.
  • Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc nào hãy cập nhật thông tin để BQT trao quà nhé:

Phần thưởng 

 

Mốc

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Đá Rèn Bậc 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

Khóa

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

2

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

3

Khóa

20000

Đá Rèn Bậc 6

40

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

15

Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

Khóa

50000

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao thủ Võ lâm)

3

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Đồng Kiều sở

20

Khóa