(23/04 - 25/04) Chúc Phúc Chi Vũ

23/04/2021

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tham gia Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm có thể chọn dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để nhận x5 phần thưởng

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 23/04/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/04/2021.

Phạm vi áp dụng

  • Phạm vi: Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại hiệp sau khi tham gia các hoạt động Bí CảnhNgũ Trúc Đàm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng có giá trị như: Toái PhiếnPhi Phong, Hoạt Lực,…
  • Khi sử dụng cơ chế dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để rút thưởng, quý Đại hiệp có thể nhận được x5 phần thưởng.