Bảo trì cập nhật Phiên Bản ngày 02/03/2018

01/03/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 08h00 ngày 02/03/2018
  • Thời gian bảo trì: 120 phút
  • Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 10h00 ngày 02/03/2018

Nội dung bảo trì

Cập nhật sự kiện

Điều chỉnh, cập nhật

  • Ẩn hiển thị thông báo của hệ thống khi khiêu chiến Thủ Lĩnh Hiếm.
  • Điều chỉnh miêu tả bình chọn môn phái, thời gian đấu giá Dinh Thự vào ngày thứ 8 của tháng sau.
  • Giảm giới hạn số lượng bán nguyên liệu vào Tiệm Tùy Thân.
  • Cập nhật hướng dẫn Chu Nguyên Mộ tầng 5 tại Cẩm Nang ingame (F12).
  • Cập nhật tính năng mở hàng loạt Tàn Huân Chương.
  • Cập nhật bán Đá Rèn Bậc 5 tại Tiệm Tiền Trang.
Lưu ý
  • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu