Bảo trì cập nhật phiên bản ngày 06/08/2019

05/08/2019

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 06h00 ngày 06/08/2019
  • Thời gian kết thúc bảo trì: 10h00 ngày 06/08/2019

Nội dung bảo trì

- Gộp các cụm máy chủ sau:

  • Thiên Vương và Kim Kiếm.
  • Võ Đang và Trường Giang

- Cập nhật Hàm Tước mới- 21000 Công Lực

- Fix chỉ số Chân đạp 7

- Ưu hóa thời gian trong CT Lưu Sa Vực: giây thứ 20 xuất hiện một NPC, sau giây thứ 360 xuất hiện NPC Quân Kỳ thứ 2, sau 720 giây xuất hiện NPC Quân Kỳ thứ 3, sự kiện 3,5 phút, thời gian tồn tại của cờ là 2 phút

- Điều chỉnh các chỉ số Túi Hương

Điều chỉnh Túi Hương

Túi Hương Thệ Tuyết (Bậc 1)  Công + 10

Giới hạn sinh lực: +100 điểm

Giới hạn sinh lực: +1%

Công cơ bản: +1%

 

Túi Hương Thệ Tuyết (Bậc 1)  Công + 10

Giới hạn sinh lực: +500 điểm

Giới hạn sinh lực: +5%

Công cơ bản: +5%

Túi Hương Thanh Vân (Bậc 2) Công +20

Giới hạn sinh lực: +200 điểm

Giới hạn sinh lực: +2%

Công cơ bản: +2%

Túi Hương Thanh Vân (Bậc 2) Công +20

Giới hạn sinh lực: +700 điểm

Giới hạn sinh lực: +7%

Công cơ bản: +7%

Túi Hương Tử Hà (Bậc 3) Công +30

Giới hạn sinh lực: +300 điểm

Giới hạn sinh lực: +3%

Công cơ bản: +3%

Túi Hương Tử Hà (Bậc 3) Công +30

Giới hạn sinh lực: +1000 điểm

Giới hạn sinh lực: +10%

Công cơ bản: +10%

Túi Hương Tử Hà (Bậc 4 ) Công +40

Giới hạn sinh lực: +500 điểm

Giới hạn sinh lực: +5%

Công cơ bản: +5%

Phản đòn công gần: +2%

Phản đòn công xa: +2%

Kháng phản đòn: +1%

Chí mạng: +100 điểm

Sát thương chí mạng: +2%

Túi Hương Tử Hà (Bậc 4 ) Công +40

Giới hạn sinh lực: +2000 điểm

Giới hạn sinh lực: +15%

Công cơ bản: +15%

Phản đòn công gần: +4%

Phản đòn công xa: +4%

Kháng phản đòn: +2%

Chí mạng: +200 điểm

Sát thương chí mạng: +5%

Túi Hương Băng Nghiên (Bậc 5 ) Công +60

Giới hạn sinh lực: +1000 điểm

Giới hạn sinh lực: +10%

Công cơ bản: +10%

Phản đòn công gần: +4%

Phản đòn công xa: +4%

Kháng phản đòn: +2%

Chí mạng: +150 điểm

Sát thương chí mạng: +4%

Túi Hương Băng Nghiên (Bậc 5 ) Công +60

Giới hạn sinh lực: +3000 điểm

Giới hạn sinh lực: +25%

Công cơ bản: +25%

Phản đòn công gần: +7%

Phản đòn công xa: +7%

Kháng phản đòn: +5%

Chí mạng: +300 điểm

Sát thương chí mạng: +7%

Túi Hương Bình Loan (Bậc 6 ) Công +100

Giới hạn sinh lực: +1600 điểm

Giới hạn sinh lực: +15%

Công cơ bản: +15%

Phản đòn công gần: +6%

Phản đòn công xa: +6%

Kháng phản đòn: +3%

Chí mạng: +200 điểm

Sát thương chí mạng: +6%

Túi Hương Bình Loan (Bậc 6 ) Công +100

Giới hạn sinh lực: +4000 điểm

Giới hạn sinh lực: +35%

Công cơ bản: +35%

Phản đòn công gần: +10%

Phản đòn công xa: +10%

Kháng phản đòn: +7%

Chí mạng: +350 điểm

Sát thương chí mạng: +10%

Túi Hương Tuyết Thánh (Bậc 7 ) Công +160

Giới hạn sinh lực: +2400 điểm

Giới hạn sinh lực: +20%

Công cơ bản: +20%

Phản đòn công gần: +8%

Phản đòn công xa: +8%

Kháng phản đòn: +4%

Chí mạng: +250 điểm

Sát thương chí mạng: +8%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 1 cấp

Túi Hương Tuyết Thánh (Bậc 7 ) Công +160

Giới hạn sinh lực: +5000 điểm

Giới hạn sinh lực: +40%

Công cơ bản: +40%

Phản đòn công gần: +12%

Phản đòn công xa: +12%

Kháng phản đòn: +9%

Chí mạng: +400 điểm

Sát thương chí mạng: +12%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 3 cấp

Túi Hương Tiêng Lang (Bậc 8 ) Công +240

Giới hạn sinh lực: +3500 điểm

Giới hạn sinh lực: +25%

Công cơ bản: +25%

Phản đòn công gần: +10%

Phản đòn công xa: +10%

Kháng phản đòn: +5%

Chí mạng: +300 điểm

Sát thương chí mạng: +10%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 2 cấp

Túi Hương Tiêng Lang (Bậc 8 ) Công +240

Giới hạn sinh lực: +7000 điểm

Giới hạn sinh lực: +50%

Công cơ bản: +50%

Phản đòn công gần: +15%

Phản đòn công xa: +15%

Kháng phản đòn: +12%

Sát thương chí mạng: +15%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 4 cấp

Kỹ năng [Phá Quân] +2 Cấp

Túi Hương Kim Ô (Bậc 9 ) Công +340

Giới hạn sinh lực: +5000 điểm

Giới hạn sinh lực: +30%

Công cơ bản: +30%

Phản đòn công gần: +12%

Phản đòn công xa: +12%

Kháng phản đòn: +6%

Chí mạng: +350 điểm

Sát thương chí mạng: +12%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 3 cấp

 

Túi Hương Kim Ô (Bậc 9 ) Công +340

Giới hạn sinh lực: +10000 điểm

Giới hạn sinh lực: +60%

Công cơ bản: +60%

Phản đòn công gần: +20%

Phản đòn công xa: +20%

Kháng phản đòn: +15%

Sát thương chí mạng: +20%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 5 cấp

Kỹ năng [Phá Quân] +4 Cấp

Túi Hương Vô Song (Bậc 10 ) Công +500

Giới hạn sinh lực: +8000 điểm

Giới hạn sinh lực: +35%

Công cơ bản: +35%

Phản đòn công gần: +14%

Phản đòn công xa: +14%

Kháng phản đòn: +7%

Chí mạng: +350 điểm

Sát thương chí mạng: +14%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 4 cấp

Túi Hương Vô Song (Bậc 10 ) Công +500

Giới hạn sinh lực: +15000 điểm

Giới hạn sinh lực: +80%

Công cơ bản: +80%

Phản đòn công gần: +25%

Phản đòn công xa: +25%

Kháng phản đòn: +20%

Sát thương chí mạng: +30%

Kỹ năng [Thiên Tứ Chi Vũ] tăng 8 cấp

Kỹ năng [Phá Quân] +6 Cấp


Hành trình chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: 

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY