Bảo trì cập nhật Phiên Bản ngày 08/03/2018

07/03/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 08h00 ngày 08/03/2018
  • Thời gian bảo trì: 120 phút
  • Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 10h00 ngày 08/03/2018

Nội dung bảo trì

Cập nhật sự kiện

Điều chỉnh, cập nhật

  • Kích hoạt nút sắp xếp túi đồ.
Lưu ý
  • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu