Bảo trì cập nhật Phiên Bản ngày 12/01/2018

11/01/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 08h00 ngày 12/01/2018
  • Thời gian bảo trì: 120 phút
  • Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 10h00 ngày 12/01/2018

Nội dung bảo trì

Nội dung bảo trì
  • Bổ sung cơ chế mới: Trang bị đã rèn thì không thể mở khóa.
  • Điều chỉnh text: “Thiên Nhẫn Đại Sư Huynh”, “Thiên Nhẫn Đại Sư Tỷ” thành “Tiêu Dao Đại Huynh”, “Tiêu Dao Đại Tỷ”
  • Bổ sung cơ chế mới: Không thể chuyển dịch linh thạch từ trang bị có nhiều lỗ khảm xuống trang bị có ít lỗ khảm
  • Sửa lỗi khi giao tiếp với NPC Bổ Đầu (Thỉnh thoảng xuất hiện các giao diện của NPC khác)
  • Điều chỉnh tăng lượng Đá Rèn 6 cần để lên cấp Rèn
Lưu ý
  • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu