Bảo trì cập nhật Phiên bản ngày 13/09/2018

12/09/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 08h00 ngày 13/09/2018
  • Thời gian kết thúc bảo trì: 10h00 ngày 13/09/2018

Nội dung bảo trì

  • Khôi phục treo bán Hoạt Lực Dược-II, Hoạt Lực Dược-III, Túi Hương Băng Nghiên ở trân Bảo Các.
  • Tiệm Tiền Trang: Ở mốc máy chủ đã mở được 56 ngày treo bán Danh Vọng Lệnh Sử Thi của Mũ, Đai, Giày với giá cả đồng nhất với Danh Vọng Lệnh hiện đang treo bán. 

(1 Đồng Chí Tôn = 5 điểm Danh Vọng).

  • Điều chỉnh cân bằng kỹ năng phái Tiêu Dao

♦ Kỹ năng Bí Tô Thanh Phong: Lực phòng từ 3%-40% điều chỉnh thành 3%-35%
♦ Kỹ năng Bắc Minh Thần Công điều chỉnh như sau:

Khi tăng cấp từ 1-10:

- Phát huy lực công cơ bản từ 80%-120% điều chỉnh thành 80%-110%

- Công kích Mộc từ 40%-120% điều chỉnh thành 40%-110%

Khi tăng cấp từ 11-20:

- Phát huy lực công cơ bản từ 125%-166% điều chỉnh thành 115%-156%

- Công kích Mộc từ 125%-166% điều chỉnh thành 115%-162%

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY

Tiểu Điêu