Bảo trì cập nhật Phiên bản ngày 28/07/2018

27/07/2018

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ. Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu bảo trì dự kiến: 08h00 ngày 28/07/2018
 • Thời gian kết thúc bảo trì dự kiến: 10h00 ngày 28/07/2018

Nội dung bảo trì

 • Bổ sung Linh Phách Thạch boss 135: Linh Phách Thạch có 10 cấp, cứ tăng 1 cấp +3 điểm công lực; Linh Phách Thạch tăng mới lần này mỗi lần tăng cấp điểm Hoạt Lực tiêu tốn là 250000 (Linh Phách Thạch cũ đã có là 162000). Dùng Linh Thạch cấp 6 cùng loại kết hợp Tinh Kim để nâng thành Linh Phách Thạch.
  - Linh Phách Thạch-Phùng Nan Địch
  - Linh Phách Thạch-Trương Siêu
  - Linh Phách Thạch-Tử Tô Minh Vương
  - Linh Phách Thạch-Lưu Quang
  - Linh Phách Thạch- Huyễn Linh
  - Linh Phách Thạch- Phù Châu
  - Linh Phách Thạch- Viêm Thủy
  - Linh Phách Thạch- Huyền Phụng

Nguyên liệu tăng cấp của các Linh Phách Thạch Ngũ Hành (Lưu Quang, Huyễn Linh, Phù Châu, Viêm Thủy, Huyền Phụng) có thể dùng chung. Ví dụ như Toái Phiến-Lưu Quang có thể dùng làm nguyên liệu tăng cấp Linh Phách Thạch-Huyễn Linh.

 • Điều chỉnh Đạo cụ Album World Cup thành có thể bán ở tiệm.
 • Điều chỉnh vấn đề công tốc: công tốc trước đây có giới hạn cài đặt là 2.00/giây, hiện tại điều chỉnh lên thành 3.00 lần/giây, miêu tả của công tốc cũng đã chỉnh sửa tương ứng.
Lưu ý
 • Trong quá trình bảo trì cập nhật quý Đại hiệp không thể đăng nhập được vào game.

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY

Tiểu Điêu