BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 23/04/2021

22/04/2021

Nhằm ổn định, nâng cấp hệ thống máy chủ và cập nhật nội dung mới, Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành bảo trì toàn máy chủ.

Đại hiệp hãy tạm gác đao kiếm nghỉ ngơi và nhớ quay lại khi hoàn tất bảo trì nhé!

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 08h00 ngày 23/04/2021.
  • Thời gian kết thúc bảo trì: 10h00 ngày 23/04/2021.

Nội dung bảo trì 

  • Cập nhật chuỗi sự kiện đặc sắc. 
  • Fix Vấn đề Map CTVL 145 không thể tham gia
  • Fix vấn đề Đấu Trường Sinh Tử không thể tham gia  
  • Gộp  chiến khu CTVL145- Máy chủ Đông Giang gộp vào chiến khu 1.
  • Phân chiến khu chiến trường liên sv 

 

Chiến khu

Tên Server

Chiến khu 1

Kim Kiếm

Võ Đang

Đông Giang

Chiến khu 2

Hỏa Phượng

Chiến khu 3

Thái Phượng

Mộc Phượng

Hành trình chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ: