Chúc Phúc Chi Vũ (21/11 - 23/11)

21/11/2020

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tham gia Bí Cảnh và Ngũ Trúc Đàm có thể chọn dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để nhận x5 phần thưởng.

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: 21/11/2020
  • Kết thúc: 23h59 ngày 23/11/2020

Phạm vi áp dụng

  • Phạm vi: Kim Kiếm đến Thiên Phượng

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại hiệp sau khi tham gia các hoạt động Bí CảnhNgũ Trúc Đàm sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng có giá trị như: Toái PhiếnPhi Phong, Hoạt Lực,…
  • Khi sử dụng cơ chế dùng 2 Chúc Phúc Chi Vũ để rút thưởng, quý Đại hiệp có thể nhận được x5 phần thưởng.

Phương Phàm