Đã hoàn tất bảo trì đột xuất, mở lại tính năng Thẻ Kim Bài

13/12/2018

Đại hiệp kính mến!

Hệ thống máy chủ đã hoạt động trở lại. Ngay bây giờ, quý Đại hiệp đã có thể đăng nhập ngay để trải nghiệm các tính năng, sự kiện đặc sắc tại Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Lưu ý
  • Đã khắc phục lỗi nhiệm vụ Thẻ Kim Bài, quý Đại hiệp có thể tiếp tục làm nhiệm vụ để nhận thưởng hấp dẫn nhé.

Trong quá trình chinh phục Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp khó khăn Tiểu Điêu sẵn sàng hỗ trợ tại các kênh sau: 

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu