Thông báo đền bù tham gia chiến trường

23/03/2020

Đại hiệp thân mến,

Hiện tại, Tiểu Điêu xin thông báo do một số vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì máy chủ ngày 20/03/2020 nên dẫn đến người chơi không thể báo danh chiến trường liên sever và nhận thưởng chiến trường thường. BQT đang tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

  • Sau khi khắc phục xong vấn đề trong phiên bản tiếp theo Đại hiệp có thể tiếp tục cuộc hành trình tại NKVS2.

 Quà đền bù 

  • Quý Đại Hiệp có thể đến Lễ Quan để nhận quà đền bù.
  • Thời gian nhận quà: từ 11h00 ngày 23/03 mỗi ngày người chơi có thể đến Lễ Quan để nhận quà đền bù. Thời gian nhận quà đền bù sẽ kết thúc sau khi BQT tiến hành khắc phục xong lỗi tham giam chiến trường thường và chiến trường liên sever.
  • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
  • Điều kiện nhận: Tất cả người chơi đạt cấp 40 trở lên đã vào phái.
  • Chi tiết quà đền bù:

- Máy chủ Kim Kiếm - Thiên Giang:
   + Công Huân Lệnh (100 điểm) x 1
   + Huyền Thiết Thạch x 5
   + Chân Khí  5000
   + Long Văn Điểu Kim x5
   + Đồng quần hùng x30
- Máy chủ Thiên Sơn
   + Công Huân Lệnh(100 điểm) x1
   + Huyền Thiết Thạch x5
   + Vàng Khóa 5000
   + Bạc Khóa 100000
   + Long Văn Điểu Kim x5   

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: