Điều chỉnh số lượng Đá Rèn 6 khi rèn trang bị từ cấp rèn 8

12/01/2018

Đại hiệp kính mến,

Tiểu Điêu xin được thông báo về sự điều chỉnh số lượng Đá Rèn 6 khi thao tác Rèn trang bị từ cấp rèn 8 trở lên. Thông tin chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng

  • Từ ngày 12/01/2018

Phạm vi áp dụng

  • Tất cả các vật phẩm thuộc nhóm phòng cụ gồm: Hộ Oản, Mũ, Giày, Đai.

Chi tiết điều chỉnh

Cấp Rèn

Trước điều chỉnh

(Đơn vị đá rèn)

Sau điều chỉnh

(Đơn vị đá rèn)

1

6

6

2

6

6

3

6

6

4

7

7

5

8

8

6

8

8

7

8

8

8

9

18

9

9

25

10

17

35

11

23

50

12

28

65

13

34

80

Lưu ý
  • Sau điều chỉnh, cấp rèn của Đại hiệp sẽ bị giảm xuống, tuy nhiên đây chỉ là giảm cấp độ còn lượng Đá Rèn Đại hiệp rèn vào trang bị vẫn không bị mất đi.
  • Riêng trường hợp những Đại hiệp đã rèn trang bị đến cấp rèn bậc 7 (max cấp đá rèn 6) thì sẽ không bị tụt cấp.

Vậy Tiểu Điêu xin kính báo đến toàn thể quý Đại hiệp được hay.

Nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu