[Sự kiện] Hiệp Khách Hành (19/10 - 25/10)

19/10/2018

Sự kiện Hiệp Khách Hành phiên bản mới có gì hot?

Trong lần trở lại này, độ khó các mục tiêu trong sự kiện sẽ được tinh giảm đến mức tối ưu để tạo điều kiện thuận lợi cho quý đại hiệp tham gia rinh quà.

Ngoài ra, phần thưởng sự kiện sẽ được điều chỉnh hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vì vậy quý Đại hiệp hãy theo dõi thông tin sự kiện sau đây để có cơ hội nhận được những phần quà giá trị nhé!

Thời gian

  • Từ ngày 00h00 ngày 19/10/2018 đến 23h59 ngày 25/10/2018.

Phạm vi

  • Máy chủ đã mở giới hạn cấp 99 có thể tham gia

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đại hiệp tiến hành hoàn thành đủ các mục tiêu đề ra sẽ nhận được những phần thưởng cực kỳ giá trị.
  • Đại hiệp có thể click vào icon Mục Tiêu Hạn Giờ để tiến hành theo dõi các mục tiêu cần phải hoàn thành.

  • Ở phần mục tiêu cần là 10 mục tiêu mà Đại hiệp bắt buộc phải hoàn thành.
  • Ở phần mục tiêu chọn Đại hiệp có thể chọn ra 10 trong 18 mục tiêu để hoàn thành.
  • Sau khi hoàn thành 10 mục tiêu cần và 10 mục tiêu chọn (tổng 20 mục tiêu) Đại hiệp có thể tiến hành nhận thưởng rất giá trị.

Lưu ý
  • Đại hiệp chỉ có thể nhận thưởng trong thời gian sự kiện, quá thời gian sự kiện sẽ biến mất.

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

  • Phần thưởng Thẻ Tích Lũy Sự Kiện ở hoạt động lần này là một phần thưởng hết sức giá trị, Đại hiệp có thể tích lũy đạo cụ để đổi những phần thưởng vô cùng giá trị.

Quà

Phần Thưởng

Tích Lũy 2 thẻ → 1 Quà Lăng Vân

Hạt Giống I x10

Túi Chọn Đồng Đội 3 sao x1

Đồng Quần Hùng x20

 

Tích Lũy 3 thẻ → 1 Quà Tiềm Long

Hạt Giống I x10

Túi Chọn Toái Phiến Thường x1

Đồng Quần Hùng x10

Ngọc Tì Hưu x5

Tích Lũy 5 thẻ → 1 Quà Ngạo Thế

Hạt Giống I x10

Túi Chọn Toái Phiến Thường x1

Đồng Quần Hùng x30

Ngọc Tì Hưu x10

Tích Lũy 7 thẻ → 1 Quà Ỷ Thiên

Đồng Quần Hùng x10

Túi Chọn Toái Phiến Hiếm x1

Quà Chọn Đồng Đội 4 sao x1

 

Phần thưởng

Mốc thời gian máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

 Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 2 đến 17h59 ngày thứ 27

Đồng Quần Hùng

 

10

Khóa

Thất Thái Tiên Lộ

 

2

Khóa

Đá Tẩy Thuộc Tính

 

2

Khóa

Đá Mở Khóa

 

1

Khóa

Tửu Rương

 

1

Khóa

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1

Khóa

  Máy chủ mở từ 18h00 ngày thứ 27 đến hết ngày thứ 42

Đồng Quần Hùng

 

12

Khóa

Túi Chọn Đồng Đội 3 Sao

 

1

Khóa

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1

Khóa

 Máy chủ mở từ ngày thứ 43 đến hết ngày thứ 69

Đồng Quần Hùng

 

15

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên 4 Sao

 

1

Khóa

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1

Khóa

 Máy chủ mở từ ngày thứ 70 đến hết ngày thứ 175

Đồng Quần Hùng

 

18

Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

 

1

Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

 

1

Khóa

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1

Khóa

 Máy chủ mở từ ngày thứ 176 trở lên

Đồng Quần Hùng

 

20

Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 20  điểm)

 

2

Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến  20  điểm)

 

2

Khóa

Thẻ Tích Lũy Sự Kiện

 

1

Khóa

Phương Phàm