HOÀN TẤT BẢO TRÌ MÁY CHỦ NGÀY 06/05/2022

06/05/2022

Đại hiệp kính mến!

Hệ thống máy chủ đã hoạt động trở lại. Ngay bây giờ, quý Đại hiệp đã có thể đăng nhập ngay vào game để trải nghiệm các tính năng, sự kiện đặc sắc tại Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung bảo trì 

  • Bảo trì nâng cấp hệ thống máy chủ.
  • Cập nhật chuỗi sự kiện HOT.
  • Ưu hóa đường truyền khi nhân vật VIP login và chuyển map có thể bị rớt mạng.

 

Trong quá trình chinh phục Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp khó khăn Tiểu Điêu sẵn sàng hỗ trợ tại các kênh sau: 

 

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu