HOÀN TẤT BẢO TRÌ NGÀY 10/09/2021

10/09/2021

Đại hiệp kính mến!

Hệ thống máy chủ đã hoạt động trở lại. Ngay bây giờ, quý Đại hiệp đã có thể đăng nhập ngay vào game để trải nghiệm các tính năng, sự kiện đặc sắc tại Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung bảo trì

  • Liên thông máy chủ Linh Phượng - Long Phượng
  • Cập nhật chuỗi sự kiện đặc sắc.
  • Bảo trì, nâng cấp máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2
  • Fix vấn đề người chơi cấp 151 trở lên online thì không nhảy ra giao diện mua EXP rời mạng.  
  • Điều chỉnh quà tiêu phí ở ngày cuối sự kiện và ở các sự kiện tiêu phí kế tiếp.

 

Trong quá trình chinh phục Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp khó khăn Tiểu Điêu sẵn sàng hỗ trợ tại các kênh sau: 

 

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu