Hoàn tất phát thưởng sự kiện Vòng Quay Tranh Bá

28/03/2020

Quý Đại Hiệp thân mến,

Sự kiện Vòng Quay Tranh Bá đã kết thúc, tất cả phần thưởng TOP BXH đã được gửi đến quý Đại Hiệp. Do một số sai xót trong quá trình thông tin thưởng đua TOP BXH, Tiểu Điêu xin cập nhật lại thưởng BXH để quý Đại Hiệp có thể theo dõi.

TOP 10 BẢNG XẾP HẠNG ANH HÙNG HÀO KIỆT

Thưởng BXH máy chủ Đông Giang đến Thiên Sơn

TOP

Quà

Số lượng

Tính chất

1

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

50

Khóa

Túi Hương Bậc 4

1

Khóa

Đá Rèn 6

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (15 ngày)

2

Khóa

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

30

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (10 ngày)

2

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

Khóa

Đồng Chí Tôn

7

Khóa

Đồng Kiều Sở

15

Khóa

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

20

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại Trang Mới (10 ngày)

1

Khóa

Đá Rèn 6

150

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

10

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

Khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa