Sự kiện Tích Lũy - Mừng Quốc Tế Phụ Nữ

09/03/2019

Đại hiệp thân mến!

Mừng ngày lễ của một nửa thế giới yêu thương, Ngạo Kiếm Vô Song 2 khai mở sử kiện Tích lũy nạp thẻ - Mừng Quốc Tế Phụ Nữ, đây là ưu đãi lớn dành cho toàn thể quý đại hiệp Ngạo Kiếm Vô Song 2.

 

Thời gian

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 08/03/2019.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 10/03/2019
  • Thời gian trao thưởng: Ngày 11/03/2019
  • Phạm vi: Dành cho máy chủ S1 - S20

Nội dung sự kiện

  • Người chơi trong thời gian sự kiện chỉ cần nạp thẻ đến mốc nhất định sẽ nhận được phần quà tương ứng cực kỳ hấp dẫn, đạt mốc cao có thể nhận mốc thấp.

Cập nhật thông tin nhận thưởng

  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

  • Lưu ý: Theo cơ chế hiện tại trong game, một tài khoản có thể có nhiều nhân vật nên để trao thưởng chính xác nhân vật, chúng tôi cần đến sự hỗ trợ của quý Đại hiệp. Đại hiệp hãy dành chút thời gian để cập nhật thông tin nhé.
Xem thêm

Phần thưởng

Máy chủ Võ Đang

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

30

Khóa

Hạt Giống-II

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

50

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

2

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

150

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

3

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa

Hạt Giống-II

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

6

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

50

Khóa

Máy chủ Côn Luân, Đường Môn, Ngạo Kiếm

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

5

Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

60

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

10

Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

20

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

20

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

40

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

40

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Chân Khí Đan(5000)

100

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

400

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

Huyệt Vị Đồ-Chưa Giám Định

100

Khóa

Ngân Châm

40

Khóa

Máy chủ Kim Kiếm, Thất Tinh Kiếm, Nga My, Thiên Vương

Mốc nạp

Quà

Số lượng

Trạng thái

5.400 Nguyên Bảo

Hạt Giống-IV

5

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

20

Khóa

Toái phiến-Phùng Nan Địch

1

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Không Khóa

13.500 Nguyên Bảo

Hạt Giống-IV

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

40

Khóa

Toái phiến-Phùng Nan Địch

2

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Không Khóa

27.000 Nguyên Bảo

Hạt Giống-IV

20

Khóa

Toái phiến-Phùng Nan Địch

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

60

Khóa

Hoạt Lực 50000

1

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20

1

Không Khóa

54.000 Nguyên Bảo

Hạt Giống-IV

40

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Khóa

Toái phiến-Phùng Nan Địch

2

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20 hoặc +22

2

Không Khóa

135.000 Nguyên Bảo

Hạt Giống-IV

60

Khóa

Toái phiến-Phùng Nan Địch

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

200

Khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao MÔn Phái (Tùy Chọn)

1

Khóa

Tùy chọn: Túi Đá Kích Hoạt Cường Hóa +18 hoặc +20 hoặc +22

2

Không Khóa

Tiểu Điêu