Tạm đóng sự kiện Bằng Hữu Tâm Giao

15/10/2019

Đại hiệp thân mến,

Hiện tại, Tiểu Điêu xin thông báo tạm đóng sự kiện Bằng Hữu Tâm Giao để tiến hành khắc phục sự cố. Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

  • Sau khi khắc phục xong vấn đề trong phiên bản tiếp theo Đại hiệp có thể tiếp tục cuộc hành trình tại NKVS2.

 

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: