Thay đổi ngày liên thông máy chủ ngày 01/08/2019

31/07/2019

Theo như bản tin thông báo trước, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ bảo trì vào lúc 06h00 đến 08h00 ngày 01/08/2019 để tiến hành liên thông một số cụm máy chủ. Nhưng vì một số lý do kỹ thuật không mong muốn nên sẽ tạm hoãn lại thời gian bảo trì, kính mong Đại hiệp thông cảm cho sự thay đổi trên.

Thời gian bảo trì liên thông dự kiến cụ thể sẽ có trong các thông báo tiếp theo, thời gian dời liên thông chậm nhất là vào ngày 06/08 .

Trên con đường chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu