Thông báo bảo trì đột xuất

02/08/2019

Do một số lỗi không mong muốn từ phía NPH sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu bảo trì: 17h10 ngày 02/08/2019
  • Thời gian kết thúc bảo trì: 17h30 ngày 02/08/2019

  

Hành trình chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ:

 

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY