Thông báo BXH sự kiện Mị Lực Chi Tinh

25/02/2020

Quý Đại Hiệp thân mến,

Tiểu Điêu xin thông báo, do 1 số lỗi phát sinh trong quá trình bảo trì cập nhật phiên bản ngày 13/02/2020 dẫn đến BXH sự kiện Mị Lực Chi Tinh chỉ hiển thị từ ngày 14/02 đến ngày 18/02.

Để thuận tiện cho việc quý Đại Hiệp tham gia đua BXH nhận điểm Mị Lực, Tiểu Điêu mỗi ngày sẽ cập nhật BXH điểm Mị Lực từ ngày 08/02 đến thời điểm hiện tại trong thông báo này cho quý Đại Hiệp có thể tiện theo dõi:

  • BXH sự kiện Mi Lực Chi Tinh cập nhật từ ngày 08/02 đến 13/02:

       + BXH Mị Lực máy chủ Kim Kiếm:

Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

       + BXH Mị Lực máy chủ Võ Đang:

Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

       + BXH Mị Lực máy chủ Đông Giang:

Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

 

Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

       + BXH Mị Lực máy chủ Tây Giang:

Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

  • BXH sự kiện Mi Lực Chi Tinh cập nhật từ ngày 14/02 đến 18/02:

       + BXH Mị Lực máy chủ Kim Kiếm: 

         Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

 

         Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

 

       + BXH Mị Lực máy chủ Võ Đang: 

         Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

 

         Bảng Mị Lực Hiệp Nữ       

 

 

+ BXH Mị Lực máy chủ Đông Giang: 

         Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

 

       Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

 

+ BXH Mị Lực máy chủ Tây Giang: 

         Bảng Mị Lực Hiệp Sĩ

         Bảng Mị Lực Hiệp Nữ

 

 

 

  • Sau khi kết thúc sự kiện vào ngày 18/02 phần quà BXH sự kiện Mị Lực Chi Tinh sẽ được gửi đến quý Đại Hiệp vào ngày 19/02-20/02. 

Hành trình chinh phục thế giới Ngạo Kiếm Vô Song 2, nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau để được hỗ trợ:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn nạp vào game: TẠI ĐÂY