Thông báo liên thông máy chủ tháng 08/2019

27/07/2019

Để giúp các bằng hữu giang hồ có dịp trao đổi võ công, giao lưu chiêu thức và có dịp để thể hiện bản thân, Tiểu Điêu thay mặt BQT xin kính thông báo đến quý Đại hiệp: Ngạo Kiếm Vô Song 2 tiến hành liên thông một số cụm máy chủ. Chi tiết như sau:  

Nội dung liên thông

Lưu ý: Trong quá trình liên thông, các máy chủ trong danh sách sẽ tạm đóng để cập nhật dữ liệu. Do đó, quý Đại hiệp vui lòng lưu ý để hành trình bôn tẩu được thuận lợi. Sau khi hoàn tất, những Đại hiệp tại các máy chủ liên thông sẽ gặp nhau. 

Nhóm máy chủ Máy chủ 1 Máy chủ 2 Thời gian bảo trì liên thông
Nhóm 1 Võ Đang  Trường Giang
 • Bắt đầu: 6h00 ngày 01/08/2019.
 • Kết thúc: 10h00 ngày 01/08/2019.
Nhóm 2 Kim Kiếm Thiên Vương
Khuyến cáo
 • Trước thời gian liên thông máy chủ, quý Đại hiệp tại các máy chủ trên nên cần hủy bỏ các vật phẩm đấu giá tại Hàng Đấu Giá.
 • Từ 00h00 đến 10h00 ngày 01/08, do các ảnh hưởng có thể phát sinh trong quá trình liên thông máy chủ, khuyến cáo Đại hiệp ở máy chủ Võ Đang, Kim Kiếm không nạp thẻ trong khoảng thời gian này để tránh xảy ra các lỗi không đáng có. Sau khi liên thông máy chủ xong, Đại hiệp ở các máy chủ trên có thể nạp thẻ bình thường trở lại.
 • Sau khi liên thông máy chủ, đại hiệp đã từng chơi máy chủ Trường Giang thì chọn máy chủ Võ Đang để nạp, đại hiệp đã từng chơi máy chủ Thiên Vương thì chọn Kim Kiếm để nạp.

Một số lưu ý sau khi gộp máy chủ

Tính năng

Ghi chú

Hệ thống đấu giá

 • Xóa sạch thông tin hàng đấu giá, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ hoàn trả vật phẩm hoặc NB qua thư, còn mời Đại hiệp kịp thời chú ý thông tin thư.

Đấu Phái

 • Xóa sạch thông tin số liệu Đấu Phái 

Hệ thống gia viên

 • Xóa sạch thông tin đấu giá Gia Viên, Đại hiệp đã treo bán đấu giá, sẽ được hoàn trả vật phẩm hoặc Nguyên Bảo qua thư. Đại hiệp lưu ý kiểm tra Thư thường xuyên để được nhận thông báo.

Lãnh Thổ Chiến

 • Xóa bỏ tình trạng chiếm lĩnh tất cả Lãnh Thổ ở máy chủ chính, máy chủ phụ.
 • Các lãnh thổ trở thành tình trạng chưa có bang hội chiếm lĩnh.

Tân Nhân Vương

 •  Lựa chọn Tân Nhân Vương của máy chủ chính

Bảng Xếp Hạng

 • Sau khi liên thông máy chủ, sát nhập dữ liệu bảng xếp hạng và lúc 00:00 ngày tiếp theo sẽ được sắp xếp lại.
 • Đại hiệp cần nhận thưởng xếp hạng Bàn Ngũ Hành 1 ngày trước khi liên thông máy chủ. Số liệu xếp hạng sẽ bị xóa sạch, không thể nhận thưởng lại nữa.

Quà tặng

Để đảm bảo tính cân bằng giữa những Đại hiệp sau khi các máy chủ được liên thông, BQT sẽ gửi các quà liên thông đến các Đại hiệp tại các máy chủ mở muộn hơn trong cặp máy chủ liên thông.               

 • Nhóm 1: Máy chủ Trường Giang nhận được quà đền bù liên thông       
 • Nhóm 2: Máy chủ Thiên Vương nhận được quà đền bù liên thông 

Thông tin về quà đền bù liên thông cụ thể như sau:

Nhóm 1

Quà đền bù  lần 1 :

 • Thời gian nhận: Ngày 31/07 yêu cầu người chơi máy chủ Trường Giang đạt cấp 100 trở lên 

Quần Hùng

Kiều Sở

Chí Tôn

250

35

5

Quà đền bù  lần 2 :

 • Trong vòng 5 ngày sau khi liên thông server, người chơi máy chủ S22- Trường Giang trước khi liên thông đạt cấp 100 hoặc trở lên, có thể nhận đền bù liên thông server sau ở chỗ Lễ Quan (Yêu cầu cấp này xác định dựa vào trục thời gian máy chủ cũ đạt đến)
 • Nhận sẽ được: đạo cụ 1 (cấp 100 dùng). 
 • Mở đạo cụ 1: Gồm có tất cả nội dung đền bù miễn phí (Đạo cụ 2) và tất cả quà đền bù Thẻ Mua (Đạo cụ 3).
 • Đạo cụ 2: mở nhận được các vật phẩm sau:

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

NB Khóa (200000)

30

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

50

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

15

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

10

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

300

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

200

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

15

 Khóa

Hạt Giống-II

200

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

150

 Khóa

Đại Lực Hoàn

35

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

150

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

150

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

30

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

30

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

50

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

250

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

250

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

60

 Khóa

 • Đạo cụ 3: Mở nhận được nội dung Thẻ Mua sau:

Tên Thẻ Mua

Vàng tốn khi mở Thẻ

Quà Nhận được sau khi mở Thẻ

Thẻ Mua Đá Rèn Bậc 6

                            2,500

Túi Đá Rèn Bậc 6

Thẻ Mua Hạt Giống-II

                            1,500

Túi Hạt Giống-II

Thẻ Mua Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

                            5,000

Túi Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Thẻ Mua Chân Khí

                            5,000

Chân Khí Đan (50000)

Thẻ Mua Cống Hiến Sư Môn

                            2,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

Thẻ Mua Hoạt Lực

                            2,000

Hoạt Lực 50000

Thẻ Mua Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

                            1,500

Túi Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

Thẻ Mua Đồng Tinh Vẫn

                            1,000

Túi Đồng Tinh Vẫn

Thẻ Mua Đồng Thiên Tâm

                            1,000

Túi Đồng Thiên Tâm

Thẻ Mua Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo

                          30,000

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo (100)

Thẻ Mua Huyền Thiết Thạch

                            1,500

Túi Huyền Thiết Thạch

Thẻ Mua Nguyên Bảo Khóa

                            6,000

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

Thẻ Mua Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Bậc 7

                            3,000

Túi Mảnh Kim Thạch

Thẻ Mua Điểm Sôi Nổi

                            2,000

Điểm Sôi Nổi (50)

Nhóm 2

Quà đền bù  lần 1 :

 • Thời gian nhận: Ngày 31/07 yêu cầu người chơi máy chủ Thiên Vương đạt cấp 120 trở lên 

Quần Hùng

Kiều Sở

Chí Tôn

1500

200

20

Quà đền bù  lần 2 : 

 • Trong vòng 5 ngày sau khi liên thông server, người chơi máy chủ S15- Thiên Vương trước khi liên thông đạt cấp 120 hoặc trở lên, có thể nhận đền bù liên thông server sau ở chỗ Lễ Quan (Yêu cầu cấp này xác định dựa vào trục thời gian máy chủ cũ đạt đến)
 • Nhận sẽ được: đạo cụ 1 (cấp 110 dùng).
 • Mở đạo cụ 1: Gồm có tất cả nội dung đền bù miễn phí (Đạo cụ 2) và tất cả quà đền bù Thẻ Mua (Đạo cụ 3).

Tên vật phẩm

Số lượng

Thuộc tính

NB Khóa (200000)

150

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

200

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

40

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

30

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

700

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

500

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

500

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

50

 Khóa

Hạt Giống-II

900

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

400

 Khóa

Đại Lực Hoàn

120

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

450

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

450

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

100

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

100

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

120

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

600

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

600

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

200

 Khóa

 • Đạo cụ 3: Mở nhận được nội dung Thẻ Mua sau

Tên Thẻ Mua

Vàng tốn khi mở Thẻ

Quà Nhận được sau khi mở Thẻ

Thẻ Mua Đá Rèn Bậc 6

                            2,500

Túi Đá Rèn Bậc 6

Thẻ Mua Hạt Giống-II

                            1,500

Túi Hạt Giống-II

Thẻ Mua Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

                            5,000

Túi Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

Thẻ Mua Chân Khí

                            5,000

Chân Khí Đan (50000)

Thẻ Mua Cống Hiến Sư Môn

                            2,000

Cống Hiến Sư Môn 5000

Thẻ Mua Hoạt Lực

                            2,000

Hoạt Lực 50000

Thẻ Mua Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

                            1,500

Túi Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

Thẻ Mua Đồng Tinh Vẫn

                            1,000

Túi Đồng Tinh Vẫn

Thẻ Mua Đồng Thiên Tâm

                            1,000

Túi Đồng Thiên Tâm

Thẻ Mua Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo

                          30,000

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo (100)

Thẻ Mua Huyền Thiết Thạch

                            1,500

Túi Huyền Thiết Thạch

Thẻ Mua Nguyên Bảo Khóa

                            6,000

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

Thẻ Mua Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Bậc 7

                            3,000

Túi Mảnh Kim Thạch

Thẻ Mua Điểm Sôi Nổi

                            2,000

Điểm Sôi Nổi (50)

Lưu ý

 • Mỗi loại tài nguyên làm thành Thẻ Mua riêng biệt, mua hay không mua và mua cái nào tất cả để người chơi tự mình quyết định, không hạn chế thời gian sử dụng, phải bảo đảm tất cả đều là vật phẩm khóa, đạo cụ dùng Thẻ Mua mua về phải khóa.

 

Xin thông báo để quý đại hiệp kịp thời nắm rõ, kính mong quý đại hiệp cảm thông cho những bất tiện nêu trên. Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin hỗ trợ qua các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: TẠI ĐÂY

Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp: TẠI ĐÂY

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu