Thông báo lỗi không tham gia được một số hoạt động

07/02/2020

Đại hiệp thân mến,

Hiện tại, Tiểu Điêu xin thông báo do một số vấn đề phát sinh trong quá trình bảo trì máy chủ ngày 06/02/2020 nên dẫn đến người chơi không thể tham gia được hoạt động Tàng Kinh CácLưu Sa Vực. BQT đang tiến hành khắc phục trong thời gian sớm nhất. Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

 • Sau khi khắc phục xong vấn đề trong phiên bản tiếp theo Đại hiệp có thể tiếp tục cuộc hành trình tại NKVS2.

 Quà đền bù 

 • Quý Đại Hiệp có thể đến Lễ Quan để nhận quà đền bù.
 • Thời gian nhận quà: từ 16h30 ngày 07/02/2020 đến 23h59 ngày 12/02/2020.
 • Phạm vi: Tất cả máy chủ.
 • Điều kiện nhận: Tất cả người chơi đạt cấp 90 trở lên đã vào phái.
 • Chi tiết quà đền bù:
  - Túi Tài Nguyên Lưu Sa vực(thắng) x6
  - Long Văn Điểu Kim x 50 
  - 20 vạn vàng khóa 
  - Đồng quần hùng x70
  - Lệnh bổ sung Công Huân x3
  - Thám Hiểm Lệnh(Ngũ Trúc Đàm) x2

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: