Thông Báo Lỗi Tẩy Luyện Thuộc Tính

04/01/2020

Đại hiệp thân mến,

Hiện tại, Tiểu Điêu xin thông báo trong quá trình bảo trì xảy ra một số lỗi phát sinh dẫn đến các chỉ số thuộc tính của nhân vật bị lỗi.
Khuyến cáo quý Đại Hiệp giữ nguyên các chỉ số thuộc tính không nên thay đổi.
Đội ngũ kỹ thuật đang tiến hành kiểm tra và khắc phục sự cố.
Tiểu Điêu rất mong Đại hiệp thông cảm cho sự bất tiện này.

  • Sự cố sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất, sau khi khắc phục quý Đại hiệp có thể tiếp tục cuộc hành trình tại NKVS2.

Mọi khó khăn, thắc mắc Đại hiệp hãy liên hệ qua các kênh sau nhé: