Thông báo: Tạm ẩn nút sắp xếp hành trang

05/03/2018

Thân chào quý vị Đại Hiệp!

Hiện nay, việc sắp xếp hành trang đang xảy ra một số lỗi không mong muốn. BQT xin kính thông báo đến quý Đại hiệp sẽ tạm thời ẩn nút sắp xếp hành trang để xử lý vấn đề.

Thời gian bắt đầu: 16:00 ngày 05/03

Thời gian kết thúc: Sẽ thông báo tại trang chủ

Đội ngũ kỹ thuật đang gấp rút tiến hành xử lý, kính mong Đại hiệp thông cảm cho bất tiện trên. Nếu gặp phải trở ngại quý Đại hiệp có thể liên hệ một trong các kênh sau:

Tiểu Điêu kính báo