Thông tin nhận thưởng BXH sự kiện Vòng Quay Tranh Bá

28/03/2020

Quý Đại hiệp thân mến,

Sự kiện Vòng Quay Tranh Bá đã kết thúc nhưng do một số Đại Hiệp trong TOP 10 chưa nắm rõ thông tin về điều kiện đạt điểm tối thiểu là 1000 điểm để nhận thưởng BXH nên dẫn đến quý Đại Hiệp sai lệch thông tin khi đua TOP BXH. Tiêu Điêu sẽ hỗ trợ quý Đại Hiệp nằm trong TOP 10 BXH chưa đạt đủ mốc 1000 điểm gồm: TaoChếtRồii, XxTiểuThươngxX, VắcXinCa  nếu trong ngày 28/03/2020 3 Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game tương đương số lượt quay và tích điểm vòng quay để đủ mốc 1000 điểm thì BQT sẽ xem xét hỗ trợ Quà TOP 4~10.

 

Lưu Ý: Quý Đại Hiệp TOP 10 gồm: TaoChếtRồii,XxTiểuThươngxX,VắcXinCa nếu trong 28/03/2020 quy đổi Nguyên Bảo vào game tương đương với số lượt quay và tích điểm đủ mốc 1000 điểm sẽ chỉ được hỗ trợ quà TOP BXH 4~10, sẽ không được hỗ trợ quà vòng quay và quà quy đổi tích điểm khác.

Nếu trong ngày 28/03/2020, 3 Đại Hiệp:TaoChếtRồii,XxTiểuThươngxX,VắcXinCa đạt quy đổi Nguyên Bảo tương ứng với số tích điểm còn lại để đủ 1000 điểm vui lòng liên hệ CSKH để được hỗ trợ.