Thưởng liên thông máy chủ tháng 8

01/08/2018

Như đã thông báo ở bản tin trước, Ngạo Kiếm Vô Song 2 sẽ liên thông một số máy chủ trong tháng 8. Điêu nhi xin được cập nhật phần thưởng dành cho các máy chủ gộp như sau: 

Quà đền bù trước khi liên thông máy chủ

  • Từ 00h05 ngày 1/8/2018 đến 23h59 ngày 2/8/2018, người chơi máy chủ S4 - Thủy Kiếm đạt cấp 110 trở lên và S10 - Đa Tình Kiếm đạt cấp 100 trở lên hãy đến Lễ Quan để nhận quà đền bù trước khi liên thông (quà miễn phí).
  • Đại hiệp tại các máy chủ S4 và S10 nhấp chỗ Lễ Quan, sẽ hiện ra thêm 1 mục chọn: Nhận đền bù trước liên thông. Nội dung quà đền bù liên thông:

Mảy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

S4 - Thủy Kiếm

NB Khóa (200000)

 

10

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

 

40

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

 

20

 Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

200

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

20

 Khóa

Hạt Giống-III

 

300

 Khóa

S10 - Đa Tình Kiếm

NB Khóa (200000)

 

10

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

 

10

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

 

7

 Khóa

Thiệp Chiêu Mộ Đồng Đội

 

70

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

7

 Khóa

Hạt Giống-II

 

150

 Khóa

Quà đền bù sau khi liên thông máy chủ

  • Trong vòng 5 ngày sau khi liên thông máy chủ, Đại hiệp tại máy chủ S4 - Thủy Kiếm và S10 - Đa Tình Kiếm đạt cấp 110 trở lên, có thể nhận đền bù liên thông server sau ở chỗ Lễ Quan.
  • Người chơi máy chủ mới nhấp chỗ Lễ Quan, sẽ hiện ra thêm 1 mục chọn: Nhận đền bù liên thông server sẽ nhận được: Đạo cụ 1.
  • Mở đạo cụ 1: Gồm có tất cả nội dung đền bù miễn phí (Đạo cụ 2) và tất cả quà đền bù Thẻ Mua (Đạo cụ 3). Chi tiết các gói quà như sau:

Quà Đạo Cụ 2

Máy chủ

Tên vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Thuộc tính

S4 - Thủy Kiếm

NB Khóa (200000)

 

11

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

 

70

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

 

6

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

 

9

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

 

96

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

 

180

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

138

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

6

 Khóa

Hạt Giống-I

 

460

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

 

140

 Khóa

Kinh nghiệm (16 tỷ kinh nghiệm)

 

 

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

 

46

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

 

46

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

 

10

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

 

10

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

 

32

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

 

180

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

 

140

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

 

46

 Khóa

S10 - Đa Tình Kiếm

NB Khóa (200000)

 

7

 Khóa

Ngân Lượng 20 Vạn

 

44

 Khóa

Hoạt Lực (50000 điểm)

 

4

 Khóa

Cống Hiến Lệnh (5000 điểm)

 

6

 Khóa

Đá Rèn Bậc 6

 

60

 Khóa

Long Văn Điểu Kim

 

110

 Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

 

90

 Khóa

Chân Khí Đan (50000 điểm)

 

4

 Khóa

Hạt Giống-I

 

290

 Khóa

Huyền Thiết Thạch

 

88

 Khóa

Kinh nghiệm (4,7 tỷ kinh nghiệm)

 

 

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Bí Cảnh 10 điểm)

 

29

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Ngũ Trúc Đàm 10 điểm)

 

29

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Lãnh Thổ Chiến 10 điểm)

 

6

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Hoa Sơn Luận Kiếm 10 điểm)

 

6

 Khóa

Danh Vọng Lệnh (Đấu Phái 10 điểm)

 

20

 Khóa

Đồng Thiên Tâm

 

120

 Khóa

Đồng Tinh Vẫn

 

90

 Khóa

Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

 

30

 Khóa

Quà Đạo Cụ 3

 Tên Thẻ Mua

 Vàng tốn khi mở Thẻ

 Quà Nhận được sau khi mở Thẻ

Số lượng Thẻ có thể mở

S4

S10

Thẻ Mua Đá Rèn Bậc 6

2.500

Túi Đá Rèn Bậc 6

100

50

Thẻ Mua Hạt Giống-II

1.500

Túi Hạt Giống-II

20

10

Thẻ Mua Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5.000

Túi Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

100

50

Thẻ Mua Chân Khí

5.000

Chân Khí Đan (50000)

60

30

Thẻ Mua Cống Hiến Sư Môn

 2.000

Cống Hiến Sư Môn 5000

20

10

Thẻ Mua Hoạt Lực

2.000

Hoạt Lực 50000

10

5

Thẻ Mua Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

5.000

Túi Võ Lâm Vinh Dự Lệnh

15

10

Thẻ Mua Đồng Tinh Vẫn

3.000

Túi Đồng Tinh Vẫn

20

10

Thẻ Mua Đồng Thiên Tâm

2.000

Túi Đồng Thiên Tâm

10

5

Thẻ Mua Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo

30.000

Danh Vọng Lệnh Hiệp Khách Đảo (100)

3

2

Thẻ Mua Huyền Thiết Thạch

1.500

Túi Huyền Thiết Thạch

20

10

Thẻ Mua Nguyên Bảo Khóa

6.000

Nguyên Bảo Khóa 10 vạn

50

25

Thẻ Mua Mảnh Kim Thạch Vũ Khí Bậc 7

3.000

Túi Mảnh Kim Thạch

15

10

Thẻ Mua Điểm Sôi Nổi

2.000

Điểm Sôi Nổi (50)

15

10

Nếu có khó khăn hoặc thắc mắc, quý đại hiệp vui lòng gửi thông tin hỗ trợ qua các kênh sau:

Hướng dẫn khắc phục lỗi khi chơi game: TẠI ĐÂY

Hướng dẫn chi tiết về mua & nạp thẻ BIT: TẠI ĐÂY

Nạp GOSU bằng cách thanh toán trực tiếp: TẠI ĐÂY

Chúc Đại hiệp có những phút giây vui vẻ cùng Ngạo Kiếm Vô Song 2!

Tiểu Điêu