Hướng dẫn cách tiến bậc Linh Thạch trong khảm nạm

01/02/2018

Khảm Nạm Linh Thạch là hoạt động không thể thiếu để tạo một bộ trang bị thật chất. Nay Ngạo Kiếm Vô Song 2 giới thiệu đến Đại hiệp cách Tiến bậc linh thạch để có thể nâng cao hơn nữa công lực trang bị. Tiểu Điêu sẽ hướng dẫn chi tiết ngay sau đây.

Một số Linh Thạch cấp 6 có thể dùng Tinh Kim để tiến bậc thành Linh Phách Thạch có thuộc tính mạnh hơn và có không gian tăng cấp. Sau đó dùng Tinh Thần Sa để tăng cấp độ Linh Phách Thạch.

Các loại Linh Thạch cấp 6 có thể Tiến Bậc thành Linh Phách Thạch

Toái Phiến cấp 4 ghép thành Linh Thạch Cấp 6

Nơi sản sinh

Dạ Vương Mặc Quân

Tàng Kinh Các

Long Chiến Thiên

Võ Lâm Cao Thủ 105

Phụng Minh Hương

Võ Lâm Cao Thủ 105

Nguyên Bá

Võ Lâm Cao Thủ 105

Phương Nhạn

Võ Lâm Cao Thủ 105

Cổ Thao

Võ Lâm Cao Thủ 105

Cung Cận

Võ Lâm Cao Thủ 105

Thiên Lang

Võ Lâm Cao Thủ 105

Thương Xà

Thũ Lĩnh 110

Giáng Thù

Thũ Lĩnh 110

Bích Thiềm

Thũ Lĩnh 110

Xích Hạt

Thũ Lĩnh 110

Mặc Ngô

Thũ Lĩnh 110

Hoa Ngữ Tình

Ngũ Trúc Đàm – Boss Hoa Ngữ Tình (Hiếm)

Âm Dương Kiếm Quân

Âu Vô Khuyết Hắc Mộc Nhai – Rương Thần Binh

Kim Thân Lang Nhân

Thủ Lĩnh Hiếm Hắc Mộc Nhai

Ô Qua Việt

Chiến Trường ở ngày 92 mở máy chủ trở đi

Đại Minh Vương

Võ Lâm Cao Thủ 120

Kim Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Mộc Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Thổ Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Thủy Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Hỏa Phách Hộ Pháp

Võ Lâm Cao Thủ 120

Cao Kiến Hà

Ở Tiệm Tùy Thân - Tiệm Đổi Đồi – Võ Lâm Vinh Dự Lện

Nguyên liệu Tiến Bậc

Tinh Kim

 • Có thể mua ở Trân Bảo Các-Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc 18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
 • Dùng để tiến bậc các Linh Thạch trên đạt cấp 6 thành Linh Phách Thạch.
 • Mỗi loại Linh Thạch cấp 6 trên cần 1 Tinh Kim để tiến bậc thành Linh Phách Thạch.
Công thức
 • 1 Linh Thạch cấp 6 + 1 Tinh Kim = 1 Linh Phách Thạch level 1 (Cùng loại với Linh Thạch Cấp 6)

Ví dụ: 1 Linh Thạch III-Hoa Ngữ Tình + 1 Kim Tinh = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 1

Tinh Thần Sa

 • Có thể mua ở Trân Bảo Các - Tăng Cấp. Thời gian mở bán lúc 18h ngày thứ 29 sau khi mở máy chủ.
 • Giúp Linh Phách Thạch tăng cấp độ
 • Linh Phách Thạch cấp cao nhất có thể tăng đến cấp 10, bắt đầu từ cấp 2 cứ tăng 1 cấp cần có 1 Tinh Thần Sa.
Công thức
 • 1 Linh Phách Thạch level 1 + 9 Toái Phiến Cấp 4 (cùng loại) = 1 Linh Phách Thạch level 2 
 • 1 Linh Phách Thạch level 2 + 9 Toái Phiến Cấp 4 (cùng loại) + 1 Tinh Thần Sa = 1 Linh Phách Thạch level 3.

Tương tự như vậy có thể hợp thành level 4 đến level 10

Ví dụ:

- 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 1 + 9 Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 2

- 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 2 + 9 Toái Phiến-Hoa Ngữ Tình + 1 Tình Thần Sa = 1 Linh Phách Thạch-Hoa Ngữ Tình-level 3

Cách thức Tiến Bậc

Tiếp Bậc Linh Thạch cấp 6 thành Linh Phách Thạch:

 • Bước 1: Chuẩn bị loại Linh Thạch cấp 6 muốn tiến bậc và Tinh Kim ở trong Túi

 • Bước 2: Tiến hành nhấp phải vào Tinh Kim sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Thạch cấp 6 được chọn sẽ tiến hành tiến bậc thành Linh Phạch Thạch level 1.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2:

 • Bước 1: Vào giao diện Trưởng thành trang bị (Phím Q) -> chọn Khảm Linh Thạch -> chọn Tiến Bậc, sẽ xuất hiện giao diện Tiến Bậc

 

 • Bước 2: Đặt Linh Phách Thạch level 1 cần tăng cấp vào, kèm 9 Toái Phiến cấp 4 cùng loại -> chọn “Tiến bậc”, tốn 162000 Hoạt Lực mỗi lần tiến bậc.

Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 2 trở đi

 • Bước 1: Chuẩn bị Linh Phách Thạch level 2 và Tinh Thần Sa ở trong Túi, tiến hành nhấp phải vào Tinh Thần Sa sẽ xuất hiện mũi tên màu hồng, sau đó nhấp trái vào Linh Phách Thạch level 2.

Sau khi thao tác xong, ở thông tin Linh Phách Thạch level 2 sẽ có thông tin có thể nâng lên level 3

 • Bước 2: thao tác lại như mục “Tăng cấp độ Linh Phách Thạch level 1 lên level 2”. Tương tự như vậy cho các cấp độ 10.

 

Chúc Đại hiệp tiến bậc linh thạch thành công!

Tiểu Điêu