TỔNG KẾT SỰ KIỆN ĐUA TOP TIÊU PHÍ NGÀY 02/07 - 03/07

04/07/2022

Đại hiệp thân mến!

 

Những cái tên CỰC HOT đã xuất hiện trên bảng vàng sau khi kết thúc sự kiện Đua Top Tiêu Phí diễn ra từ ngày 02/07 đến hết ngày 03/07/2022. Thông tin chi tiết như sau:

BXH Đua TOP Tiêu Phí ngày 02/07 - 03/07

TOP

Tên nhân vật Máy chủ Nguyên Bảo tiêu phí
1 SGTiểuYTiên Linh Long 352099
2  MrBoongBeo Cửu Long 333050
3 Souldevil Võ Đang 215788
4 NgạoKiếmVạnTuổi Quy Phượng 185260
5 KoTexHútMủ Võ Đang 103790
  • Xin được chúc mừng các Đại Hiệp có tên trong danh sách sự kiện Đua TOP Tiêu Phí ngày 02/07 - 03/07.
  • Hãy cùng xem phần thưởng trong sự kiện là gì?

Lưu ý :

Người chơi nếu không gửi yêu cầu đk phần thường, sau khi đã phát quà đăng ký nếu đủ điều kiện vào top 5 sẽ không nhận được quà đua top.

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Kim Kiếm đến Bách Long)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Tình Kim Cao Cấp ( máy chủ chưa mở tính năng LPT cao cấp sẽ chuyển thành Tinh Kim)

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

2

khóa

Đồng Chí Tôn

10

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

100

khóa

Túi chọn tài nguyên

100

khóa

Toái tùy chọn

3

khóa

Top 2

Tình Thần Sa

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Đồng Kiều Sở

20

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Phần thưởng Đua Top (máy chủ Chiến Long)

Top

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Top 1

Cống Hiến sư môn 5v 

3

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

khóa

Túi chọn tài nguyên

50

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

3

khóa

Top 2

Cống Hiến sư môn 5v 

1

khóa

Lệnh Mở ô đồng đội

1

khóa

Đồng Chí Tôn

5

khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

khóa

Túi chọn tài nguyên

30

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

2

khóa

Top 3-5

Đồng Chí Tôn

3

khóa

Đồng Kiều Sở

10

khóa

Túi chọn tài nguyên

20

khóa

Túi chọn Toái Hiếm 4

1

khóa

Lưu ý