Tổng kết sự kiện Sinh Nhật Vàng- Ngàn Quà Tặng

04/11/2019

Đại hiệp thân mến!

Vậy là chúng ta đã song hành cùng nhau đến hết sự kiện Sinh Nhật Vàng- Ngàn Quà Tặng. Trang Bị Hiếm cùng nhiều phần quà hấp dẫn khác khác đều đã xác định được chủ nhân.

Tiểu Điêu xin chúc mừng 3 Đại Hiệp:PLShin, CốHuyềnVũ và KingGL đã nhận được các giải thưởng đua TOP BXH: 

BXH Anh Hùng Hào Kiệt

Ngoài những phần quà nhận được khi tham gia sự kiện, những Đại Hiệp tích điểm từ 1000 điểm trở lên sẽ có cơ hội nhận quà đua TOP BXH sự kiện Bắt heo vàng, ngàn quà tặng những phần quà giá trị sau:

Bảng xếp hạng Tích Điểm

  • Phần thưởng: Người chơi đạt tối thiểu 1000 điểm tích lũy sẽ nhận được các phần quà trên BXH.

Máy chủ Kim Kiếm - Long Giang

Top

Quà

Số lượng

1

Trang bị  truyền thuyết tùy chọn

1

Túi Hương Bậc 6

1

Đá Rèn 7

150

Đồng Chí Tôn

20

Ngoại Trang Mới (30 ngày)

1

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Quần Hùng

500

2

mảnh trang bị truyền thuyết

500

Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Đá Rèn 7

100

Đồng Chí Tôn

10

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Quần Hùng

300

3

mảnh trang bị truyền thuyết

300

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Ngoại Trang Mới (15 ngày)

1

Đá Rèn 7

80

Đồng Chí Tôn

5

Đồng Kiều Sở

10

Đồng Quần Hùng

200

4~10

mảnh trang bị truyền thuyết

200

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Ngoại Trang Mới (3 ngày)

2

Đá Rèn 7

50

Đồng Chí Tôn

5

Đồng Kiều Sở

10

Đồng Quần Hùng

200

Máy Cửu Giang - Bắc Giang

Top

Quà

Số Lượng

Tính Chất

1

Trang bị sử thi tùy chọn

1

Khóa

Túi Hương Bậc 5

1

Khóa

Đá Rèn 6

300

Không khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim giáp (10 ngày)

2

Khóa

Đồng đội 6 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

2

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

50

không Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim giáp (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

Không khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

30

không Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

150

Không khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm )

20

không Khóa

Đồng đội 5 sao Ngẫu nhiên

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

Không khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa