TỔNG KẾT SỰ KIỆN VÒNG QUAY LUCKY 777

23/10/2021

Đại hiệp thân mến!

Mừng sinh nhật 4 tuổi, NKVS2 đã cho ra mắt sự kiện Vòng Quay Lucky 777 với cơ hội nhận rất nhiều vật phẩm giá trị.

Vào lúc 16h00 ngày 23/10/2021, Vòng Quay Lucky 777 đã kết thúc, đồng thời TOP 20 Bảng Xếp Hạng đã được xác định.

TOP BẢNG XẾP HẠNG VÒNG QUAY MAY MẮN 777


  • Tiểu Điêu xin được chúc mừng người chơi HồngĐàChủ nhận được quà TOP 1.
  • Hai người chơi DieuVyBinh, KoTexHútMủ sẽ nhận quà TOP 11~20.
  • Những người chơi còn lại do không đủ điều kiện tối thiểu là 10000 điểm nên không nhận được quà TOP.
  • Lưu ý: Phần quà sẽ phát trong 2-3 ngày sau khi kết thúc sự kiện.

Phần thưởng

Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Phượng

Top

Quà

Số Lượng

Tính Chất

1

- Trang bị truyền thuyết tùy chọn x1

- 1500 Mảnh Hòa Thị Bích 

- Đồ phổ thần thoại tùy chọn x1

Quà Tùy chọn

Khóa

Túi Hương Bậc 8

1

Khóa

Đá Rèn 7

150

khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang mới (15 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

2

- Mảnh trang bị truyền thuyết x500

- Đồ phổ thần thoại phòng cụ x1

Quà Tùy chọn

khóa

Túi Chọn Ngoại trang mới (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 7

100

khóa

Túi Hương Bậc 7

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

3

Mảnh trang bị truyền thuyết

500

khóa

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 7

80

khóa

Túi Hương Bậc 6

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

4~10

Mảnh trang bị truyền thuyết

200

khóa

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 7

50

khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

11~20

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

khóa

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 7

50

khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

 Máy chủ Quy Phượng, Vũ Phượng (Máy chủ Vũ Phượng nhận trang bị sử thi Bậc 6 trừ vũ khí)

Top

Quà

Số Lượng

Tính Chất

1

Trang bị sử thi tùy chọn

2

Khóa

Túi Hương Bậc 6

1

Khóa

Đá Rèn 6

300

khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang mới (15 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

2

Trang bị Sử Thi (trừ vũ khí)

1

Khóa

Túi Chọn Ngoại trang mới (10 ngày)

1

Khóa

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

khóa

Túi Hương Bậc 5

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

3

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm)

80

Khóa

Đồng đội 6 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 6

200

khóa

Túi Hương Bậc 5

1

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

4~10

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm)

30

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

11~20

Túi Chọn Danh Vọng Sử Thi (10 Điểm)

20

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

Đá Rèn 6

100

khóa

Đồng Chí Tôn

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

 

Tiểu Điêu