01/06 - Siêu thưởng ngày Vàng

Diễn ra ngày 01/06/2020

Nội dung

01/06/2020

Những ưu đãi hấp dẫn nào sẽ có trong sự kiện Siêu Thưởng Ngày Vàng?

Sự kiện chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 01/06/2020, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 01/06/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 01/06/2020.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 02/06/2020.

Phạm vi

  • Chỉ diễn ra tại máy chủ Hoàng Sơn.

Nội dung sự kiện

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.   
  • Người chơi máy chủ Hoàng Sơn khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000. 

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.   

Xem thêm

Phần thưởng

  • Máy chủ Hoàng Sơn

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Chân khí 5v

1

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

1

Khóa

13500

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Chân khí 5v

2

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

4

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

3

Khóa

27000

Ngân Lượng 20v

4

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

8

Khóa

Chân khí 5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa