07/04 -Ngày Vàng tiêu phí

Diễn ra ngày 07/04/2021

Nội dung

07/04/2021

Tiêu dùng Nguyên Bảo mà vẫn được quà, không những thế chư vị Đại hiệp tích lũy tiêu phí càng cao còn được nhận nhiều phần quà hấp dẫn!

Cùng Tiểu Điêu xem những phần quà cập nhật của sự kiện Tiêu phí ngày Vàng 07/04/2021 có gì hấp dẫn nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ ngày 07/04/2021.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 07/04/2021.
  • Thời gian phát quà: 08/04/2021.

Phạm vi

  • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2

Nội dung

  • Tiêu phí Nguyên Bảo trong thời gian sự kiện sẽ nhận được Quà Tiêu Phí.
  • Tiêu mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng.
  • Chỉ tính tiêu phí hệ thống, tiêu phí qua Hàng Đấu Giá sẽ không được tính.
  • Người chơi tiêu phí tiến hành điền thông tin Tại đây

Phần thưởng

Máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

1

ĐỒng Quần Hùng

100

1

5000

Đá Rèn Bậc 6

60

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

ĐỒng Quần Hùng

200

1

20000

Đá Rèn Bậc 6

100

1

Chân Khí 5v

5

1

Túi chọn Nguyên Thạch Môn Phái

2

1

Túi chọn tài nguyên

30

1

ĐỒng Quần Hùng

400

1

70000

Túi chọn tài nguyên

30

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

1

Mặt Nạ Chi Li ( 10 ngày )

1

1

Túi chọn Nguyên Thạch Môn Phái

4

1

Đá Rèn Bậc 7

120

1

Đồng Chí Tôn

10

1

ĐỒng Quần Hùng

500

1

Máy chủ Hỏa Phượng và Thái Phượng
 

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

20

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

1

Đồng Quần Hùng

100

1

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

1

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

5

1

Đồng Quần Hùng

200

1

20000

Đá Rèn Bậc 6

70

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

4

1

Đồng Quần Hùng

300

1

Túi chọn tài nguyên

40

1

Túi chọn Huyệt vị Đồ

1

1

70000

Mặt Nạ Chi Li  (10 ngày) 

1

1

Túi chọn tài nguyên

60

1

Đồng Quần Hùng

500

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

1

Đá Rèn Bậc 6

200

1

Đồng Kiều Sở

20

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

6

1

Máy chủ Mộc Phượng 

Mốc

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng thái

2000

Nguyên Bảo khóa 2,5v

4

Khóa

Cống Hiến Lệnh Vàng

5

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

Ngân Lượng 5v

5

5000

Nguyên Bảo khóa 2,5v

8

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

20

Ngân Lượng 5v

10

Cống Hiến Lệnh Vàng

10

20000

Nguyên Bảo khóa 2,5v

15

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

Ngân Lượng 5v

20

Cống Hiến Lệnh Vàng

20

70000

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên ( Môn phái )

3

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

40

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

50

Nguyên Bảo khóa 2,5v

20

Cống Hiến Lệnh Vàng

30