07/06 - Siêu thưởng ngày Vàng

Diễn ra ngày 05/06/2020

Nội dung

Những ưu đãi hấp dẫn nào sẽ có trong sự kiện Siêu Thưởng Ngày Vàng?

Sự kiện chỉ diễn ra một ngày duy nhất, 07/06/2020, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ nhé!  

Thông tin cụ thể, xin mời cùng theo dõi: 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 07/06/2020.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 07/06/2020.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 08/06/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: Tất cả máy chủ NKVS2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.   
 • Tất cả người chơi  đạt mốc 27000 và 54000 đăng ký tùy chọn vật phẩm.

Lưu ý:

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà :(người chơi máy chủ Hoàng Sơn không cần gửi thông tin nhận quà)

 • Người chơi ở tất cả máy chủ khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được x2 thưởng mốc 27000.
 • Người chơi máy chủ Kim kiếm- Địa Sơn:
  + Đạt mốc 27000 lưu ý chỉ chọn 1 vật phẩm trong các vật phẩm tùy chọn 
  + Đạt mốc 54000 có thể chọn 2 vật phẩm tùy chọn. 

 Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 13500 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 13500 Nguyên Bảo và không thể nhận được quà mốc thấp hơn.   

Xem thêm

Phần thưởng

 • Máy chủ Hoàng Sơn 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Chân khí 5v

1

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

1

Khóa

13500

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Chân khí 5v

2

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

4

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

3

Khóa

27000

Ngân Lượng 20v

4

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

8

Khóa

Chân khí 5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

 • Máy Chủ Địa Sơn

  mốc nạp

  Vật Phẩm

  Số lượng

  Trạng Thái

  5400

  Đồng Quần Hùng

  200

  Khóa

  Huyệt Vị đồ chưa giám định

  5

  Khóa

  Đồng Kiều Sở

  5

  Khóa

  Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

  10

  Khóa

  Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

  5

  Khóa

  13500

  Đồng Quần Hùng

  300

  Khóa

  Huyệt Vị đồ chưa giám định

  10

  Khóa

  Đồng Kiều Sở

  10

  Khóa

  Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

  20

  Khóa

  Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

  15

  Khóa

  27000

  Đồng Quần Hùng

  300

  Khóa

  Đồng Kiều Sở

  20

  Khóa

  Đá Tẩy Thuộc tính

  50

  Khóa

  Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

  30

  Khóa

  Đồng đội Ngẫu nhiên

  50

  Khóa

  Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

  Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm

  Khóa

   Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x5

  Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x20

  Túi Đá Cường Hóa +20 x2

  Túi Đá Cường Hóa +18 x4

  Đá Rèn 5*210

 • Máy chủ Thiên Giang-Thiên Sơn

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

 Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x30

Túi Đá Cường Hóa +18 x4

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Đá Rèn 6 x180

Đồng Chí Tôn x4

Đá rèn 7 x50

 • Máy chủ còn lại    

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

 Danh Vọng lệnh Sử thi x20

 Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm

 Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc x1

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x30

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210