08/04 - Quy đổi ngày Vàng

Diễn ra ngày 08/04/2021

Nội dung

08/04/2021

Những Vàng quy đổi 08/04/2021 sẽ đem đến những phần quà cực hấp dẫn! 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 08/04/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/04/2021.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 09/04/2021.

 

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVSII.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại Hiệp máy chủ Kim Kiếm đến Mộc Phượng quy đổi vào game bất kỳ sẽ nhận được quà, quy đổi mốc nào nhận quà mốc đó.
  • Máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang khi đạt mốc 135000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 54000.
  • Máy chủ Hỏa Phượng đến Mộc Phượng khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000.
  • Người chơi máy chủ cũ có thể chọn quà của máy chủ mới

Lưu ý

  • Người chơi máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang có thể đăng ký nhận quà mốc của máy chủ Hỏa Phượng đến Thái Phượng
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà:

Xem thêm

Phần thưởng 

Mộc Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

3

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

2

Khóa

13500

Ngân Lượng 20v

2

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

4

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

4

Khóa

27000

Ngân Lượng 20v

4

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

8

Khóa

Võ Kỹ thiên kiều Lệnh

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

8

Khóa

Dung Thiết Thủy

20

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Kim Kiếm đến Đông Giang

mốc

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

ĐỊnh Tâm Đan

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Ẩn mạch tùy chọn

1

Khóa

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc

2

Khóa

Đá rèn 7

100

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Ẩn mạch tùy chọn

2

Khóa

Phụ Tu Lệnh

1

 Khóa

Kim Tằm Ti 7

10

 Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

2

 Khóa

Đồng Chí Tôn

10

 Khóa

Đá rèn 8

50

 Khóa

Hỏa Phượng 

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

100

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí Mạng x1

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Phòng chí Mạng x1

Tinh Kim (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Đồng Đội 5 sao Tùy chọn (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Đá Rèn 6 x100

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Đá Rèn 5*300

Thái Phượng

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

4

Khóa

Đá rèn 5

30

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

8

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

4

Khóa

Đá rèn 5

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

250

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

16

Khóa

Đá Rèn 5

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

 Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đá Rèn 5*150

Lệnh Mở Ô đồng đội x1