[08/08 - 10/08] Tích lũy siêu thưởng

Diễn ra ngày 08/08/2019

Nội dung

08/08/2019

Đại hiệp thân mến!

Lần này sẽ có gì trong Tích Lũy Siêu Thưởng của Ngạo Kiếm Vô Song 2? Khi tham gia sự kiện tích lũy nạp Nguyên Bảo từ ngày 08/08/2019 đến ngày 10/08/2019, Đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cũng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 08/08/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 10/08/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 12/08/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ.

Nội dung

 • Tích lũy siêu thưởng tính theo mốc nạp Nguyên Bảo, trong thời gian sự kiện người chơi tiến hành nạp đạt mốc sẽ nhận được thưởng.
 • Tích lũy nạp Nguyên Bảo chỉ tính trong thời gian sự kiện.
 • Người chơi các mốc 135000 và 270000 điền thông tin chọn để được hỗ trợ 
 • Các mốc còn lại BQT sẽ chủ động phát 

• Ví dụ: 

- Hết sự kiện, Đại hiệp tích lũy đạt mốc 270,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà tích lũy các mốc 135000 Nguyên Bảo, 54000 Nguyên Bảo và các mốc thấp .

Lưu Ý:

 • Đến hết ngày 09/08/2019 BQT sẽ tổng hợp và phát quà đợt 1 trước cho người chơi đạt mốc 135000 Nguyên Bảo và mốc 270000 Nguyên Bảo, phần thưởng đợt 1 sẽ được phát vào ngày 10/08/2019.
 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 

Các Sự Kiện Liên Quan 

Thưởng chi tiết như sau: 

 • Máy chủ Long Giang và Châu Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Ngân Châm

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Ngân Châm

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

70

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Ngân Châm

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

200

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (ngẫu nhiên) Hoặc Kim Thạch sử thi bậc 6 tùy chọn

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

 • Các máy chủ còn lại 

 

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

20

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

80

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

150

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

300

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

200

khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

270000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Đá Rèn Bậc 7

100

Không Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn), Túi chọn Kim Thạch sử thi Bậc 7 hoặc 200 mảnh trang bị Truyền Thuyết

1

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

3

Khóa

    

Tiểu Điêu