[08/09] QUY ĐỔI NGÀY VÀNG

Diễn ra ngày 08/09/2021

Nội dung

Sự kiện Quy Đổi Ngày Vàng diễn ra duy nhất trong ngày 08/09 sẽ mang đến bất ngờ nào đến với quý đại hiệp? Đây là cơ hội để Đại Hiệp tích trữ vật phẩm để gia tăng sức mạnh cho nhân vật. Cùng khám phá nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 08/09/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 08/09/2021.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 09/09/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại Hiệp máy chủ Kim Kiếm đến Quy Phượng quy đổi vào game bất kỳ sẽ nhận được quà, quy đổi mốc nào nhận quà mốc đó.
  • Máy chủ Kim Kiếm đến Quy Phượng khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000.
  • Phần quà Đồng đội tùy chọn 5 sao chỉ người chơi đạt mốc 54000 mới có thể chọn và x1 (Áp dụng đối với máy chủ có phần quà tùy chọn).
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà .

 

Phần thưởng

Kim Kiếm đến Hỏa Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

 Quà tùy chọn

khóa 

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

Túi chọn Đồng đội 5 sao (mốc 54000 có thể chọn phần quà này )

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 30 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 28 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 26 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x70

Toái Ngẫu nhiên x3

Máy chủ Linh Phượng và Long Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

100

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí Mạng x1

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Phòng chí Mạng x1

Tinh Kim (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Đồng Đội 5 sao Tùy chọn  (mốc 54000 có thể chọn phần quà này ) x1

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Đá Rèn 6 x100

Túi Đá Cường Hóa +22 x1

Túi Đá Cường Hóa +20 x2

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Đá Rèn 5*300

Máy chủ Quy Phượng

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20 vạn

1

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

4

Khóa

Đá rèn 5

30

Khóa

Cống hiến sư môn 1000

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

13500

Ngân Lượng 20 vạn

2

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

8

Khóa

Cống Hiến Sư môn 1000

4

Khóa

Đá rèn 5

50

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

250

Khóa

Nguyên Bảo KHóa 2.5 vạn

16

Khóa

Đá rèn 5

100

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

 Đồng Đội 4 sao môn phái ngẫu nhiên x4

Tùy chọn 1 trong các vp sau 

Khóa

Túi chọn đồng đội 4 sao( tất cả )x1

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x10

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đá Rèn 5*150