[11/01 - 25/11] Tân niên vạn phúc

Diễn ra ngày 11/01/2021

Nội dung

11/01/2021

Năm mới mang xuân đến mọi nhà, hãy cùng NKVS2 đón xuân với sự kiện Tân niên vạn phúc nhé!

Những gói quà vô cùng ưu đãi chỉ diễn ra từ ngày 11/01 - 25/01 dành cho Đại hiệp tham gia ghép thưởng đạt mốc.

Xuân sang phát tài - Lộc vàng gõ cửa!

Thời gian

  • Từ ngày 11/01 đến ngày 25/01/2021.

Đối tượng

  • Máy chủ Kim Kiếm đến Hỏa Phượng

Nội dung

- Trân Bảo Các bán:

  • Phúc Đản Tân Niên (Không Khóa) giá 149 NB.
  • Phúc Đản thường (Không Khóa) giá 49 NB.
  • Đèn Tân Niên Hỏng ( khóa ) giá bán 1500 Nguyên Bảo Khóa hoặc 15 Nguyên Bảo

- Tại Thành Chính Dương Châu xuất hiện NPC Tân Niên dùng để đổi quà sự kiện và bỏ phiếu BXH.

- Trong thời gian sự kiện người Train quái nhặt được Búa (Khóa).

  • Dùng Búa + Đèn Tân Niên Hỏng =  Quà trang trí Tân Niên
  • Dùng Búa + Đèn Tân Niên Hỏng + Phúc Đản Thường = Quà Tân Niên
  • Dùng Búa + Đèn Tân Niên Hỏng + Phúc Đản Tân Niên = Quan Tân Niên Vạn Phúc

- Dùng đạo cụ Quà Trang Trí tân Niên nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên giới hạn đổi 1 ngày 15 vật phẩm.

- Dùng đạo cụ Quà Tân Niên nhận 1 phần thưởng ngẫu nhiên Giới hạn 1 ngày 150 vật phẩm.

- Dùng đạo cụ Quan Tân Niên Vạn Phúc nhận thưởng đạo cụ Phúc Đản Lễ Bao (Không Khóa) cùng 1 phần thưởng ngẫu nhiên,  giới hạn 1 ngày đổi 300 vật phẩm.

- Đổi Quà Tân Niên đạt mốc 30, 100, 190, 350 nhận Quà Năm mới I, II, III, IV.

- Đổi Quà Tân Niên Vạn Phúc Đạt mốc 49, 99, 499, 999, 1999 nhận Quà Vạn Phúc I, II, III, IV, V.

Đua TOP Tân Niên

Hạng

Số điểm tối thiểu

1

500

2

300

3

200

4~10

200

11~50

200

 

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm

Nguồn gốc

Trạng Thái

Phúc Đản Tân Niên

Bán Tại Trân Các Giá 149 Nguyên Bảo

Không khóa

Phúc Đản Thường

Bán Tại Trân Các Giá 49 Nguyên Bảo

Không khóa

Đèn tân niên hỏng

Bán Tại Trân Các Giá 1500 Nguyên Bảo Khóa

Khóa

Búa

Train Quái nhận được

Khóa

Phúc Đản Lễ Bao

nhận khi sử dụng Quan Tân Niên Vạn Phúc

Không khóa

Quà trang trí Tân Niên

Đổi tại NPC SK

Khóa

Quà Tân Niên

Đổi tại NPC SK

Khóa

Quan Tân Niên Vạn Phúc

Đổi tại NPC SK

Khóa

Quà Năm mới I,II,III,IV

nhận khi đổi đủ mốc quà

Khóa

Quà Vạn Phúc I,II,III,IV,V

nhận khi đổi đủ mốc quà

Khóa