[17/04-18/04] QUY ĐỔI SÁT GỐC - NHẬN QUÀ CỰC SỐC

Diễn ra ngày 17/04/2021

Nội dung

17/04/2021

Những ngày cuối tuần sẽ cực sôi động khi sự kiện Quy đổi sát gốc - nhận quà cực sốc khởi động. 

Cùng khám phá nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 17/04/2021.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/04/2021.
 • Thời gian phát thưởng:

+ Lần 1 : Người chơi quy đổi full sk vào giờ hành chính ngày 17/04 

+ Lần 2: Ngày 19/04 với những trường hợp còn lại

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

 • Máy chủ Kim Kiếm đến Thái Phượng khi đạt mốc 270000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 135000
 • Máy chủ Mộc phượng quy đổi tối đa mốc 135000

Lưu ý: 

 • 1 nhân vật  tối đa chỉ nhận được 2 đồng đội 5 sao ngẫu nhiên, nếu quy đổi đạt 270000 thì người chơi vui lòng đăng ký thêm quà tùy chọn khác.
 • Các Toái tùy chọn : Toái CTVL 105 đến 135, Túi Toái Hiếm 3,4 tùy chọn, Túi Toái Môn Phái tùy chọn, Toái Tọa Kỵ tùy chọn ( không bao gồm các toái đã phát triển lên từ Nguyên Thạch)

Đặc biệt:

 • Máy chủ Kim Kiếm đến Đông Giang khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm:

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đồng đội 7 sao tùy chọn

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đá rèn 8

70

Chân khí 418 vạn

1

Mảnh Trang Bị Truyền thuyết 

400

Túi hương bậc 7

1

Toái Phiến Tùy Chọn 

6

 • Máy chủ Hỏa Phượng khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Kim Thạch sử thi bậc 7

1

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đá rèn 6

400

Chân khí 418 vạn

1

Túi chọn mảnh truyền thuyết

300

Túi hương bậc 6

1

Đá rèn 7

100

 • Máy chủ Thái Phượng khi quy đổi đạt mốc 270000 có thể tùy chọn thêm 1 vật phẩm: 

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

Tùy chọn

Đá Rèn 5

600

Khóa

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm

Đá rèn 6

200

Túi đá cường hóa +22

3

Túi chọn Danh Vọng 10 điểm

50

Túi hương bậc 5

1

Cống Hiến sư môn 5v

10

 Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà.

Phần thưởng  

Mộc Phượng

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

10

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Đá rèn 5

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đá rèn 5

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

40

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đá rèn 5

150

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Cống Hiến 1000 điểm

4

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

15

Khóa

54000

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

60

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đá rèn 5

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

20

Khóa

135000

Đồng Quần Hùng

800

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

30

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

80

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Đá rèn 5

300

Khóa

lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Khóa

 

Thái Phượng

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

10

Đồng Kiều Sở

5

Đá rèn 5

80

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

13500

Đồng Quần Hùng

200

Đá rèn 5

120

Đồng Kiều Sở

10

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Chân Khí 5v

2

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

27000

Đồng Quần Hùng

300

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

40

Đồng Kiều Sở

20

Đá rèn 6

50

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

5

Chân Khí 5v

5

54000

Đồng Quần Hùng

400

Đồng Kiều Sở

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

50

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

60

Chân Khí 5v

5

Đá rèn 6

120

Đồng chí Tôn

5

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

20

135000

Đồng Quần Hùng

800

Đồng Kiều Sở

50

Đồng chí Tôn

10

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

120

Chân Khí 5v

10

Đá Rèn6

200

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

Đồng đội 5 sao tùy chọn

1

Hỏa Phượng

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

20

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

40

Chân Khí 5v

5

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Đồng Kiều Sở

30

Đá rèn 6

150

Đồng đội Ngẫu nhiên

80

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

15

Chân Khí 5v

10

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

50

Đồng Đội Ngẫu nhiên

120

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

80

Chân Khí 5v

15

Đá rèn 6

200

Đồng chí Tôn

15

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm)

30

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

80

Đồng chí Tôn

30

Đồng Đội Ngẫu nhiên

180

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Chân Khí 5v

30

Đá Rèn7

200

Túi chọn kim thạch sử thi bậc 7 hoặc 250 mảnh Truyền thuyết

Tùy chọn

Đồng đội 6 sao tùy chọn hoặc 2 đồng đội 5 sao ngẫu nhiên

Tùy chọn

Máy chủ còn lại

mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Đồng Kiều Sở

10

Đá rèn 6

20

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

13500

Đồng Quần Hùng

600

Đá rèn 6

50

Đồng Kiều Sở

20

Đồng Đội Ngẫu nhiên

30

Chân Khí 5v

3

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

27000

Đồng Quần Hùng

800

Đồng Kiều Sở

40

Đồng Đội Ngẫu nhiên

70

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Chân Khí 5v

10

Đá Rèn6

150

Ngũ Sắc Thủy Tinh

2

54000

Đồng Quần Hùng

1000

Đồng Kiều Sở

80

Đồng Đội Ngẫu nhiên

100

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Chân Khí 5v

20

Đá Rèn7

150

Ngũ Sắc Thủy Tinh

4

Mảnh trang bị truyền thuyết

100

135000

Đồng Quần Hùng

1500

Đồng Kiều Sở

100

Đồng chí Tôn

30

Tụ Linh Đan

3

Tinh thần Sa

1

Chân Khí 5v

30

Đá Rèn7

300

Ngũ Sắc Thủy Tinh

6

- 1 Đồng đội 6 sao tùy chọn

- 2 đồng đội 5 sao ngẫu nhiên 

- 300 mảnh TT tùy chọn 

- 1500 Mảnh Hòa Thị Bích

- Toái Phiến tùy chọn x6

Tùy chọn 1 trong các vật phẩm