[18/04] QUY ĐỔI NGÀY TEST NGAY NHÂN PHẨM

Diễn ra ngày 18/04/2022

Nội dung

18/04/2022

Hãy cùng nhau thể hiện độ may mắn khi mở gói quà nhân phẩm khi tham gia sự kiện Quy đổi ngày - Test ngay nhân phẩm chỉ diễn ra 1 ngày duy nhất 18/04/2022.

Đây là cơ hội tuyệt vời để tích trữ vật tài, đại hiệp đừng bỏ qua nhé!

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu:  00h00 ngày 18/04/2022.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 18/04/2022.
 • Thời gian phát thưởng: 19/04/2022.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song II. 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý Đại Hiệp quy đổi vào game đạt mốc nào sẽ nhận quà mốc tương ứng
 • Máy chủ Kim Kiếm đến Linh Long khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000.
 • Phần quà Đồng đội tùy chọn 5 sao và Tinh Kim chỉ người chơi đạt mốc 54000 mới có thể chọn và x1 (Áp dụng đối với máy chủ có phần quà tùy chọn).
 • Máy chủ Cửu Long quy đổi bất kỳ sẽ nhận thêm :

+ Quà Nhân Phẩm x3

+ Cống hiến sư môn x1000

+ Quà Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày x3

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà (máy chủ Cửu Long không cần đăng ký- quà sẽ tự động phát về thư).

   

Phần thưởng

Máy chủ mới Cửu Long

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Ngân Lượng 20v

1

Khóa

Nguyên Bảo khóa 2.5v

2

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Cống Hiến 1000 điểm

3

13500

Ngân Lượng 20v

3

Nguyên Bảo khóa 2.5v

5

Đá Tẩy Thuộc Tính

10

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Cống Hiến 1000 điểm

4

27000

Ngân Lượng 20v

5

Nguyên Bảo khóa 2.5v

10

Đá Tẩy Thuộc Tính

15

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Cống Hiến 1000 điểm

6

Kim Kiếm đến Quy Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

100

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x30

 Quà tùy chọn

khóa 

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

Túi chọn Đồng đội 5 sao (mốc 54000 có thể chọn phần quà này )

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 30 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 28 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa tùy chọn+ 26 x1 ( 30 ngày )

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x70

Lệnh mở ô đồng đội x1

Máy chủ Hổ Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

60

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

100

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí Mạng x1

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Phòng chí Mạng x1

Tinh Kim (mốc 54000 có thể chọn ) x1

Đồng Đội 5 sao Tùy chọn (mốc 54000 có thể chọn phần quà này ) x1

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Đá Rèn 6 x100

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +18 x4

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x100

Máy chủ Linh Long

mốc nạp

Vật Phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đá rèn 5

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 5

70

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 5

100

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thiệp chiêu mộ đồng đội

30

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Chân Nguyên Đỉnh- Sát Thương chí Mạng x1

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x15

 Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x4

Túi chọn mảnh trang bị tọa kỵ x20

Đá Rèn 6 x80

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Túi Đá Cường Hóa +18 x3

Đá Rèn 5*200