18/10 - Tiêu phí ngay, quà liền tay

Diễn ra ngày 18/10/2020

Nội dung

18/10/2020

Chỉ một ngày duy nhất, 18/10/2020, quý đại hiệp tiêu phí trong ngày Vàng này sẽ nhận được rất nhiều quà tặng giá trị!

Đừng bỏ lỡ sự kiện hấp dẫn này nhé!

Thời gian

  • Bắt đầu: Từ 00h00 ngày 18/10/2020.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/10/2020.
  • Thời gian phát thưởng ngày: 19/10 - 20/10/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVSII.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
  • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
  • Đặt biệt: Quý Đại Hiệp Tiêu Phí đạt mốc 70000 Nguyên Bảo sẽ nhận được thưởng tất cả các mốc còn lại.
  • Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc nào hãy cập nhật thông tin để BQT trao quà:

Lưu ý: Người chơi cần đăng ký thông tin để được phát quà sớm nhất

Phần thưởng 

 

Mốc

Tên vật phẩm

Số lượng

Khóa

2000

Đá Rèn Bậc 6

10

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

5

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

1

1

ĐỒng Quần Hùng

20

1

5000

Đá Rèn Bậc 6

30

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

2

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

1

1

ĐỒng Quần Hùng

100

1

20000

Đá Rèn Bậc 6

50

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

10

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên cấp 3 hoặc 4

3

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

30

1

Chân Khí Đan (50000 điểm)

3

1

70000

Thẻ Đồng Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Cao thủ Võ lâm)

5

1

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên

50

1

Võ Kỹ Thiên Kiêu Lệnh

30

1

Đá Rèn Bậc 7

70

1

Ngoại trang mới ( 5 ngày )

1

1

Túi Toái Phiến Ngẫu Nhiên-4

1

1