Siêu thưởng ngày Vàng- Hàng Ngàn Quà Tặng (20/06)

Diễn ra ngày 20/06/2019

Nội dung

20/06/2019

Những ưu đãi cực hấp dẫn sẽ có trong ngày 20/06/2019!

Chỉ một ngày duy nhất, quý đại hiệp đừng bỏ lỡ! 

 

Thời gian

 • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 20/06/2019.
 • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/06/2019.
 • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 21/06/2019.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2.

Nội dung sự kiện

 • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi vàng vào game đạt mốc nào sẽ nhận được thưởng của mốc đó 
 • Đặc biệt riêng mốc 27000 người chơi sẽ có thể nhận x2 nếu quy đổi vàng 54000 Nguyên Bảo vào game. Chỉ duy nhất mốc 27000 Nguyên Bảo

Ví dụ: Đại hiệp quy đổi vàng đạt mốc 27,000 Nguyên Bảo thì sẽ nhận được quà mốc 27,000 Nguyên Bảo không thể nhận được quà mốc thấp hơn 

Nếu Đại Hiệp quy đổi 54000 Nguyên Bảo vào game thì sẽ nhận thưởng x2 mốc 27000 Nguyên Bảo 

Cập nhật thông tin nhận thưởng

 • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà nhé:

 • Lưu ý :

Người chơi  Kim Kiếm đến Long Giang nếu quy đổi đạt mốc 54000 thì có thể nhận x2 tất cả các phần quà mốc 27000 ngoại trừ đồng đội 5 sao 

Các Sự Kiện Liên Quan 

Phần thưởng

 • Máy chủ Long Giang 

Mốc nạp

Tên vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Túi Chọn Hoàng Kim Giáp

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Huyệt vị đồ chưa giám định

20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Đông Đội 4 Sao Ngẫu Nhiên (Tất Cả)

25

Khóa

 • Máy chủ Hoàng Kim và Trường Giang

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

50

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng cổ

1

Khóa

Thẻ đồng đội ngẫu nhiên 

70

Khóa

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1 hoặc Danh Vọng Lệnh Sử Thi x30

 30

Khóa

 • Máy chủ Kim Kiếm đến Võ Đang 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng Đội

2

Khóa

Ngoại Trang Kỳ Lân Thượng Cổ

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu nhiên 

80

Khóa

Đồng Đội 5 Sao Ngẫu Nhiên x1 hoặc Túi Chọn Mảnh Trang Bị Truyền Thuyết x50

 50

Khóa

 


Tiểu Điêu