20/11 - Siêu thưởng mừng ngày nhà giáo Việt Nam

Diễn ra ngày 20/11/2020

Nội dung

20/11/2020

"Tôn sư trọng đạo” là truyền thống đạo lý mang đậm giá trị nhân văn của dân tộc Việt Nam. Truyền thống này đã được ông cha ta tạo dựng, bồi đắp từ ngàn xưa cho đến nay.

Mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, NKVS2 sẽ cho ra mắt sự kiện Siêu thưởng ngày Vàng với rất nhiều quà thưởng hấp dẫn.

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 20/11/2020.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 20/11/2020.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày: 21/11/2020.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ NKVSII(trừ máy chủ mới Hỏa Phượng).

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc nào sẽ chỉ nhận được thưởng tại mốc đó.  
  • Tất cả máy chủ khi đạt mốc 54000 sẽ nhận được thưởng x2 mốc 27000, đạt mốc 99999 sẽ được x3 thưởng mốc 27000.
  • Lưu ý: khi đạt mốc 99999 chọn quà tùy chọn là đồng đội 5 sao ngẫu nhiên sẽ chỉ chọn được thêm 1 phần quà tùy chọn.
  • Đại hiệp nạp đủ mốc tích lũy hãy cập nhật thông tin nhận thưởng để BQT trao quà: 

Phần thưởng 

Thiên Phượng

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

350

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

5

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Huyệt Vị đồ chưa giám định

10

Khóa

Đá Tẩy Thuộc tính

50

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

30

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x10

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Đồng Đội 4 sao ngẫu nhiên x3

Túi chọn mảnh tang bị tọa kỵ x15

Túi Đá Cường Hóa +20 x1

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 54000 mới có thể chọn)x1

Túi Đá Cường Hóa +18 x2

Đá Rèn 5*100

Địa Sơn-kim Sơn

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

300

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Đá rèn 6

50

Khóa

Đồng đội Ngẫu nhiên

40

Khóa

Danh Vọng Lệnh Sử Thi ( 10 điểm) x20

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x70

Túi Chọn Mảnh Trang bị Tọa Kỵ x30

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 54000 mới có thể chọn)x1

Túi Đá Cường Hóa +18 x5

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đá Rèn 6 x180

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x50

Máy chủ còn lại 

Mốc nạp

Vật phẩm

Số lượng

Trạng Thái

5400

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Đá rèn 6

10

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

20

Khóa

13500

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đá rèn 6

30

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

Khóa

27000

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

40

Khóa

Lệnh Mở Ô đồng đội

1

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

Chân Khí 5v

10

Khóa

Danh Vọng lệnh Sử thi x20

Quà tùy chọn 1 trong các vật phẩm trên

Khóa

Thủy Tinh Ngũ Sắc x2

Túi chọn mảnh trang bị truyền thuyết x70

Túi Đá Cường Hóa +20 x3

Túi Đá Cường Hóa +22 x2

Túi đá cường hóa +18 x5

Đồng đội 5 sao ngẫu nhiên ( mốc 54000 mới có thể chọn)x1

Túi Đá Cường Hóa +24 x1

Đồng Chí Tôn x5

Đá rèn 7 x70

Đá Rèn 6 x210