[24-25/07] SIÊU THƯỞNG TÍCH LŨY CUỐI TUẦN

Diễn ra ngày 24/07/2021

Nội dung

24/07/2021

Đại hiệp thân mến!
Cuối tuần này sẽ có gì trong Siêu Thưởng Tích Lũy Cuối Tuần của Ngạo Kiếm Vô Song 2?
Khi tham gia sự kiện siêu thưởng cuối tuần từ ngày 24/07 đến ngày 25/07, đại hiệp sẽ nhận được nhiều ưu đãi, cùng theo dõi thông tin chi tiết sau nhé!

Thời gian

  • Thời gian bắt đầu: 00h00 ngày 24/07/2021.
  • Thời gian kết thúc: 23h59 ngày 25/07/2021.
  • Phần thưởng sẽ được trao vào ngày 26/07/2021.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Ngạo Kiếm Vô Song 2

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, Đại Hiệp quy đổi Nguyên Bảo vào game đạt mốc cao sẽ nhận tất cả quà của các mốc thấp hơn
  • Quý Đại Hiệp quy đổi đạt mốc 135000 Nguyên Bảo sẽ nhận được thưởng all các mốc thấp 54000,27000, ... 
  • Quà sẽ được tự động phát về nhân vật sau khi kết thúc sự kiện, người chơi không cần đăng ký nhận quà

Phần Thưởng

Kim Kiếm đến Đông Giang

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Đồng Kiều Sở

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn 6

10

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Đồng Kiều Sở

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn 6

20

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Đồng Kiều Sở

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

30

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

100

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

30

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

200

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Ẩn Mạch tùy chọn

2

Khóa

Đồng Chí Tôn

20

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

50

khóa

Đồng Đội 5 Sao MÔn Phái tùy chọn

2

Khóa

Máy chủ Hỏa Phượng đến Linh Phượng

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Chân Khí 5v

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

20

khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

70

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

15

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

30

khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Chân Khí 5v

2

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

50

khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

150

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

3

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

150

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

2

Khóa

Đá Rèn Bậc 6

50

khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

500

Khóa

Đồng Kiều Sở

30

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Túi Chọn Tài Nguyên

100

khóa

Thẻ Đồng Đội 6 Sao Môn Phái (tùy chọn)

1

Khóa

Máy chủ Long Phượng

Mốc

Vật phẩm

số lượng

trạng thái

5,400 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

30

Khóa

Nguyên bảo khóa 10v

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

5

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

13,500 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

40

Khóa

Nguyên bảo khóa 10v

2

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

10

Khóa

Cống Hiến Sư Môn 5000

1

Khóa

27,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

50

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

10

Khóa

Túi chọn đồng đội ( tất cả )

1

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

20

Khóa

Võ Kỹ Thiên Kiều Lệnh

30

Khóa

54,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

100

Khóa

Ngân Châm

10

Khóa

Huyệt Vị Đồ chưa giám định

20

Khóa

Lệnh Mở Ô Đồng Đội

1

Khóa

Đá Rèn Bậc 5

200

Khóa

135,000 Nguyên Bảo

Đồng Quần Hùng

400

Khóa

Đồng Kiều Sở

20

Khóa

Thẻ Đồng Đội Ngẫu Nhiên

50

Khóa

Túi chọn Huyệt Vị Đồ

1

Khóa

Đồng Chí Tôn

10

Khóa

Chân Khí 5v

5

Khóa

Thẻ Đồng Đội 5 Sao Môn Phái (tùy chọn)

1

Khóa