24/03 - Tiêu Phí Ngày Vàng

Diễn ra ngày 24/03/2020

Nội dung

24/03/2020

Chỉ một ngày duy nhất tại máy chủ Thiên Sơn, 24/03/2020, quý đại hiệp tiêu phí trong ngày Vàng này sẽ nhận được rất nhiều quà tặng hấp dẫn!

Cùng xem ngay nhé!

Thời gian

 • Bắt đầu: Từ 00h00 ngày 24/03/2020.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 24/03/2020.
 • Thời gian phát thưởng ngày 25-26/03/2020.

Phạm vi

 • Máy chủ: sự kiện chỉ diễn ra duy nhất tại máy chủ Thiên Sơn.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Đại Hiệp tiêu phí bằng Nguyên Bảo tại Trân Bảo Các đạt mốc nào sẽ chỉ nhận quà tại mốc đó.
 • Chỉ tính tiêu phí tại Trân Bảo Các, tiêu phí qua hàng đấu giá sẽ không được tính.
 • Quý Đại Hiệp tiêu phí đạt mốc nào hãy cập nhật thông tin để BQT trao quà nhé:

Phần thưởng

 

Mốc

Vật phẩm

Số lượng

Trạng thái

500

Tôn Hiệu 3 ngày

1

khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

3

khóa

3000

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

5

khóa

Tôn hiệu 3 ngày

1

khóa

Túi chọn áo hoàng kim giáp 3 ngày

1

khóa

Nguyên bảo khóa 25000

1

khóa

5000

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

5

khóa

Túi chọn áo hoàng kim giáp 3 ngày

1

khóa

Tôn hiệu Việt Nam Vô địch 15 ngày

1

khóa

Nguyên bảo khóa 100000

1

khóa

10000

Túi chọn áo hoàng kim giáp 10 ngày

1

khóa

Tôn Hiệu Việt Nam Vô dịch 15 ngày

1

khóa

Quà phi phong 7 (3 ngày)

1

 Khóa

Mặt Nạ Ngẫu Nhiên 1 ngày

5

khóa

Nguyên Bảo Khóa 200000

1

khóa

 

Chi tiết quà 

 • Tôn hiệu Việt Nam Vô Địch(tôn hiệu có chỉ số thuộc tính):
  - Lực phòng: +5%

 • Quà tôn hiệu 3 ngày: chọn 1 trong 2 tôn hiệu Thục Nhân Quân Tử hoặc Yểu Điệu Thục Nữ

 • Mặt nạ ngẫu nhiên 1 ngày: mở ra nhận được 1 mặt nạ ngẫu nhiên khác nhau